Foto: Ilustracija

Uvijek vas je zanimalo primjerice značenje  dopunske pločice CMD ili CD na diplomatskim vozilima? Na cestama je moguće uočiti uz standardne registarske pločice i  probne, prijenosne, diplomatske tablice te tablice za strance koji privremeno žive u Hrvatskoj.

Često je na prometnicama moguće ugledati vozila s registarskim pločicama na kojima se nalaze brojke  i slova u različitim bojama. Čudne registarske oznake, čudnih boja. Velik broj vozača i drugih sudionika u prometu ne znaju zapravo o čemu se tu radi i što nam njihove registarske tablice govore o vlasnicima, korisnicima, odnosno samim vozilima. Uvijek vas je zanimalo primjerice značenje  dopunske pločice CMD ili CD na diplomatskim vozilima? Na cestama je moguće uočiti uz standardne registarske pločice i  probne, prijenosne, diplomatske tablice te tablice za strance koji privremeno žive u Republici Hrvatskoj.

Plava boja za vozila diplomatiskih i konzularnih predstavništava

Plave su boje registarske pločice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihovog, a otisnute brojke i slova su žute boje, te sadrže: brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo, slovnu oznaku djelatnosti predstavništva, odnosno statusa osobe u tim predstavništvima i registarski broj vozila. Možete iz njihovih brojki i slova doznati štošta o statusu osoba koje su u njima! Zanimljivo! Naime, slovne oznake djelatnosti predstavništava odnosno statusa osobe u tim predstavništvima na registarskim pločicama su:

A – za vozila diplomatskih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja koja imaju diplomatski status 

C – za vozila konzularnih predstavništava i njihova osoblja koja imaju konzularni status

M – za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, a nemaju diplomatski status 

Za vozila oznake A i C uz registarsku pločicu izdaje se i dopunska pločica elipsasta oblika crne boje sa slovima otisnutim žutom bojom: 

– Za vozila kojima se koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije – pločica sa slovima CMD

– Za vozila kojima se koristi osoba s diplomatskim statusom – pločica sa slovima CD 

– Za vozila kojima se koristi konzularni dužnosnik pločica sa slovima CC 

Zelena boja za strance kojima je odobren boravak

Zelenom bojom su otisnute brojke i slova na registarskim pločicama za vozila stranaca kojima je odobren privremeni ili stalni boravak i za privremeno registrirana vozila.

PP – PRENOSIVE PLOČICE – broj prenosivih pločica sastoji se od slovne oznake PP i tri ili četiri numeričke oznake. Prenosive pločice za vozila izrađene su od metala, presvučene reflektirajućom folijom, bijele su boje na kojima je crnim slovima otisnuta oznaka grada i broj prenosive pločice. Između oznake grada i broja prenosive pločice otisnut je grb Republike Hrvatske.

Pokusne pločice bijele su boje, s oznakama  i brojevima crne boje 

PV – kada ugledate registarske pločice s oznakom PV znajte da je PV skraćenica od povijesno vozilo.