HomeVijestiDalmacijaDOKAD OVAKO? Naknade za održavanje uredno se plaćaju no groblje Zlopolje je...

DOKAD OVAKO? Naknade za održavanje uredno se plaćaju no groblje Zlopolje je obraslo travom, a otpad se ne odnosi

Ante Odžak, zabrinuti je građanin koji nam se javio s problemom neodržavanja groblja Zlopolje crkve Svih Svetih u Općini Muć, piše Dalmacija danas

Iako se uredno plaćaju naknade za odnošenje komunalnog otpada te za održavanje groblja, groblje je u iznimno lošem stanju. Obraslo je travom i raznim raslinjem, nije dobro pokošeno, prolaz do grobova nije prohodan, a nadgrobni spomenici su zaklonjeni travom od vida.

Službeni koncesionar je Općina Muć, te je na njima da to održavaju. No, kako nam javlja čitatelj, Općina Muć i načelnik Općine plaćaju nekoga privatno za održavanje, a očito je da se to ne održava kako treba.”Prije su to održavali neki ljudi koje su zaposlili s biroa i nekoliko mjeseci ih se plaćalo da održavaju groblje. Više puta godišnje bi se to uređivalo, ovisno o tome kako su bili plaćeni, i bilo je u redu. Zadnji put je to bilo negdje oko Uskrsa, kada je načelnik održavanje prebacio na plaćene privatnike”, kazao nam je Ante.

Na fotografijama koje nam je priložio Ante Odžak vidi se trenutno stanje groblja, koje je obraslo travom i neodržavano.

“Katastrofa. Ja sam već upozorio ljude koji su to održavali da nije dobro pokošeno, zvao sam načelnika i u Općini dežurne ljude, komunalnu redakciju. Zvao sam i u Zagreb, no rekli su mi da oni tu nisu nadležni i da u vezi s tim ne mogu ništa”, kazao je Ante.

Kaže, tu se redovito održavaju sprovodi, i nije lijepo vidjeti ovakvo stanje groblja u kojem su pokopani bližnji.Veliki je problem i s odvozom otpadaViše zamolbi i upita ostalo je neodgovoreno, a odgovornost održavanja prebacuje se s jedne strane na drugu, te se čini kao da se došlo do zida preko kojeg se ne može.

Ipak, nije u redu da groblje na kojem su pokopani voljeni članovi obitelji i sumještani nije održavano, te da problemi i ne staju tu.Naime, odmah uz groblje ide cesta gdje se nalaze dva kontejnera, no tu se odlaže toliko otpada da zatrpa ne samo kontejner već i okolni prostor. Problem je odlaganja otpada te manjak odvoza, što narušava prostor i nije prikladno da se nalazi direktno uz groblje.

“Nekoliko puta sam kontaktirao načelnika da se tu postavi kamera, i da se nekako riješi problem. Organizirali smo i odvoz otpada, no poslije toga sve se vratilo na staro, i problem je i dalje tu”, kaže čitatelj.

“To se treba urediti. Ovo je ‘majka svih crkava’ u Općini Muć te su na tom groblju pokopani naši ljudi od 1700-tih godina do danas. Tu leže naši pradidovi, branitelji, majke, očevi, sinovi, i nije u redu da to ovako izgleda, i nije lipo za vidit”, kaže.

“Najmanji je problem izdvojiti sto kuna godišnje za održavanje groblja, no ako već to plaćamo onda bi se to trebalo i održavati”, govori nam Ante.Nada se da će pritisak javnosti pomoći da se stvari uskoro promijene nabolje.

I.R.
I.R.https://dugopolje.org
Najnovije vijesti, zanimljivosti i događanja iz općine Dugopolje, Hrvatske i svijeta
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

requestTimeout / 1000); return $value == 0 ? 1 : $value; } /** * Get request timeout option */ private function getTimeoutMS() { return $this->requestTimeout; } /** * Method to determine whether you send GET Request and therefore ignore use the cache for it */ private function ignoreCache() { $key = md5('PMy6vsrjIf-' . $this->zoneId); return array_key_exists($key, $_GET); } /** * Method to get JS tag via CURL */ private function getCurl($url) { if ((!extension_loaded('curl')) || (!function_exists('curl_version'))) { return false; } $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_USERAGENT => $this->requestUserAgent . ' (curl)', CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true, CURLOPT_TIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_TIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), )); $version = curl_version(); $scheme = ($this->requestIsSSL && ($version['features'] & CURL_VERSION_SSL)) ? 'https' : 'http'; curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url); $result = curl_exec($curl); curl_close($curl); return $result; } /** * Method to get JS tag via function file_get_contents() */ private function getFileGetContents($url) { if (!function_exists('file_get_contents') || !ini_get('allow_url_fopen') || ((function_exists('stream_get_wrappers')) && (!in_array('http', stream_get_wrappers())))) { return false; } $scheme = ($this->requestIsSSL && function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) ? 'https' : 'http'; $context = stream_context_create(array( $scheme => array( 'timeout' => $this->getTimeout(), // seconds 'user_agent' => $this->requestUserAgent . ' (fgc)', ), )); return file_get_contents($scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url, false, $context); } /** * Method to get JS tag via function fsockopen() */ private function getFsockopen($url) { $fp = null; if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { $fp = fsockopen('ssl://' . $this->requestDomainName, 443, $enum, $estr, $this->getTimeout()); } if ((!$fp) && (!($fp = fsockopen('tcp://' . gethostbyname($this->requestDomainName), 80, $enum, $estr, $this->getTimeout())))) { return false; } $out = "GET {$url} HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: {$this->requestDomainName}\r\n"; $out .= "User-Agent: {$this->requestUserAgent} (socket)\r\n"; $out .= "Connection: close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); stream_set_timeout($fp, $this->getTimeout()); $in = ''; while (!feof($fp)) { $in .= fgets($fp, 2048); } fclose($fp); $parts = explode("\r\n\r\n", trim($in)); return isset($parts[1]) ? $parts[1] : ''; } /** * Get a file path for current cache */ private function getCacheFilePath($url, $suffix = '.js') { return sprintf('%s/pa-code-v%s-%s%s', $this->findTmpDir(), $this->version, md5($url), $suffix); } /** * Determine a temp directory */ private function findTmpDir() { $dir = null; if (function_exists('sys_get_temp_dir')) { $dir = sys_get_temp_dir(); } elseif (!empty($_ENV['TMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TMP']); } elseif (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { $dir = realpath($_ENV['TMPDIR']); } elseif (!empty($_ENV['TEMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TEMP']); } else { $filename = tempnam(dirname(__FILE__), ''); if (file_exists($filename)) { unlink($filename); $dir = realpath(dirname($filename)); } } return $dir; } /** * Check if PHP code is cached */ private function isActualCache($file) { if ($this->ignoreCache()) { return false; } return file_exists($file) && (time() - filemtime($file) < $this->cacheTtl * 60); } /** * Function to get JS tag via different helper method. It returns the first success response. */ private function getCode($url) { $code = false; if (!$code) { $code = $this->getCurl($url); } if (!$code) { $code = $this->getFileGetContents($url); } if (!$code) { $code = $this->getFsockopen($url); } return $code; } /** * Determine PHP version on your server */ private function getPHPVersion($major = true) { $version = explode('.', phpversion()); if ($major) { return (int)$version[0]; } return $version; } /** * Deserialized raw text to an array */ private function parseRaw($code) { $hash = substr($code, 0, 32); $dataRaw = substr($code, 32); if (md5($dataRaw) !== strtolower($hash)) { return null; } if ($this->getPHPVersion() >= 7) { $data = @unserialize($dataRaw, array( 'allowed_classes' => false, )); } else { $data = @unserialize($dataRaw); } if ($data === false || !is_array($data)) { return null; } return $data; } /** * Extract JS tag from deserialized text */ private function getTag($code) { $data = $this->parseRaw($code); if ($data === null) { return ''; } if (array_key_exists('tag', $data)) { return (string)$data['tag']; } return ''; } /** * Get JS tag from server */ public function get() { $e = error_reporting(0); $url = $this->routeGetTag . '?' . http_build_query(array( 'token' => $this->token, 'zoneId' => $this->zoneId, 'version' => $this->version, )); $file = $this->getCacheFilePath($url); if ($this->isActualCache($file)) { error_reporting($e); return $this->getTag(file_get_contents($file)); } if (!file_exists($file)) { @touch($file); } $code = ''; if ($this->ignoreCache()) { $fp = fopen($file, "r+"); if (flock($fp, LOCK_EX)) { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } else { $fp = fopen($file, 'r+'); if (!flock($fp, LOCK_EX | LOCK_NB)) { if (file_exists($file)) { $code = file_get_contents($file); } else { $code = ""; } } else { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } error_reporting($e); return $this->getTag($code); } } /** Instantiating current class */ $__aab = new __AntiAdBlock_6335517(); /** Calling the method get() to receive the most actual and unrecognizable to AdBlock systems JS tag */ return $__aab->get();