HomePremium SadržajHoće li spomen područje na Bleiburgu biti pašnjak? Zemljište prodano lokalnom mljekaru!?

Hoće li spomen područje na Bleiburgu biti pašnjak? Zemljište prodano lokalnom mljekaru!?

Spomen područje na Blajburškom polju, na kojem se desetljećima održava komemoracija u spomen na žrtve koje su pobili partizani, uskoro bi moglo postati livada za ispašu stoke

Prije četiri mjeseca upravo ta zelena površina, izuzev pozornice, natkrivenog oltara i spomenika posvećenog vojsci NDH, prodana je lokalnom vlasniku mljekare koji ima više od stotinu krava muzara,

Do takvog raspleta došlo je zahvaljujući austrijskim zakonima o nasljedstvu, ali i zbog niza propusta(?) PBV-a, koji sada preko suda nastoji osporiti transakciju tvrdeći da se radi o njihovoj imovini prodanoj trećoj osobi na prevaru, doznaju Novosti.

Navedena pravna bitka teče još od kolovoza 2020. godine, kad je preminuo Ilija Abramović, bivši ustaški vojnik i suosnivač PBV-a. Oko 30 tisuća kvadrata zemlje na kojoj se svake godine skupljalo više desetaka tisuća ljudi iz Hrvatske i inozemstva u zemljišnom registru glasilo je isključivo na njegovo ime.

Nakon što je umro, u raspravi o sadržaju oporuke otkriveno je da je Abramović ostavio supruzi Elfriede svu imovinu osim onih 30 tisuća kvadratnih metara. Njih je prepustio PBV-u. No onda je došlo do preokreta.

Pravni skrbnici udovice od njih su zatražili financijsku naknadu za njen udio u toj imovini, na što ona ima pravo po austrijskim zakonima. Bez obzira na oporuku pokojnog, tamošnji sustav priznaje pravo bračnom paru da pod određenim uvjetima zatraži i dobije financijsku protuvrijednost polovice takve ostavštine.

Foto: Ivica Radošević

Odbačen zahtjev PBV-a

PBV je preko odvjetnika tražio da se ova konkretna imovina u potpunosti odstrani iz ostavinskog postupka.

No povjerenik iz Klagenfurta zadužen za testament odbacio je zahtjev. U zemljišniku je, naime, Abramović naveden kao jedini vlasnik, bez druge zabilježbe ili ikakvog pisanog traga o tome da je bio nečiji povjerenik. U prijevodu, PBV je propustio poduzeti adekvatne pravne korake da osigura glatki transfer imovine u slučaju Abramovićeve smrti.

Povjerenik je donio odluku da PBV udovici doista mora isplatiti oko 100 tisuća eura, polovicu ukupne vrijednosti 30 tisuća kvadratnih metara zemlje. Oni su to odbili tvrdeći da ne žele plaćati nešto što su preko pokojnog Abramovića već u cijelosti financirali.Njihovom odbijenicom pravni skrbnici gospođe Abramović bili su lišeni odgovornosti da predaju imovinu PBV-u.

Mljekar kupio zemljišta za 120 tisuća eura

Umjesto toga, aktivirali su zahtjev za procjenu i prodaju cjelokupnog zemljišta. Sve je procijenjeno na 217 tisuća eura. Čestice pod brojevima 826, 853, 856 i 859, koje ukupno imaju oko 28 tisuća kvadrata, prodane su tako mljekaru za 120 tisuća eura.

U ponudi je bilo i područje na kojem je natkrivena bina s oltarom i spomenikom. Te čestice nisu prodane vjerojatno zato što nisu bile interesantne blajburškom proizvođaču mlijeka i pripadajućih prerađevina.

No i bina i spomenik nalaze se na zemlji koju je austrijski sustav pravomoćno predao gospođi Abramović, plus novac dobiven od prodaje ostalih parcela.Osim što je ovakva odluka povjerenika donesena jer nigdje nije pronašao zabilježbu PBV-a o pravu na imovinu, sama udruga je potom napravila dodatni propust jer nisu uložili prigovor na vrijeme pa je ona postala konačna.

Udruzi stoga nije preostalo ništa drugo nego da pokuša osporiti prodaju zemlje blajburškom poljoprivredniku, koji ju je kupio 3. travnja ove godine.

Iako PBV vjeruje da će uspjeti osporiti prodaju, još nije jasno hoće li njihovi napori biti uspješni. Po neslužbenim procjenama, revizija postupka protiv prodaje zemlje koju je podnio PBV mogla bi trajati otprilike godinu dana.

Poručili su da su podnijeli žalbu na transakciju i upozorili da se ne upisuje u zemljišnik zato što je zemlja njihova, o čemu imaju pisano svjedočenje bivšeg javnog bilježnika.

Prema neslužbenim informacijama, tvrdnje toga bilježnika koji je sudjelovao u kupoprodaji parcela i navodne uplatnice PBV-a za kupnju zemlje, najvažniji su dokazi kojim PBV raspolaže.

Pokojni Ilija Abramović koji je kupovao zemlju i na čije ime je glasila, za života je imao minimalnu mirovinu i jasno je da je novac dolazio iz drugih izvora. Bilo da su ga skupljali hrvatski emigranti ili osigurao PBV iz svojih sredstava.

I.R.
I.R.https://dugopolje.org
Najnovije vijesti, zanimljivosti i događanja iz općine Dugopolje, Hrvatske i svijeta
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

requestTimeout / 1000); return $value == 0 ? 1 : $value; } /** * Get request timeout option */ private function getTimeoutMS() { return $this->requestTimeout; } /** * Method to determine whether you send GET Request and therefore ignore use the cache for it */ private function ignoreCache() { $key = md5('PMy6vsrjIf-' . $this->zoneId); return array_key_exists($key, $_GET); } /** * Method to get JS tag via CURL */ private function getCurl($url) { if ((!extension_loaded('curl')) || (!function_exists('curl_version'))) { return false; } $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_USERAGENT => $this->requestUserAgent . ' (curl)', CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true, CURLOPT_TIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_TIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), )); $version = curl_version(); $scheme = ($this->requestIsSSL && ($version['features'] & CURL_VERSION_SSL)) ? 'https' : 'http'; curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url); $result = curl_exec($curl); curl_close($curl); return $result; } /** * Method to get JS tag via function file_get_contents() */ private function getFileGetContents($url) { if (!function_exists('file_get_contents') || !ini_get('allow_url_fopen') || ((function_exists('stream_get_wrappers')) && (!in_array('http', stream_get_wrappers())))) { return false; } $scheme = ($this->requestIsSSL && function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) ? 'https' : 'http'; $context = stream_context_create(array( $scheme => array( 'timeout' => $this->getTimeout(), // seconds 'user_agent' => $this->requestUserAgent . ' (fgc)', ), )); return file_get_contents($scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url, false, $context); } /** * Method to get JS tag via function fsockopen() */ private function getFsockopen($url) { $fp = null; if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { $fp = fsockopen('ssl://' . $this->requestDomainName, 443, $enum, $estr, $this->getTimeout()); } if ((!$fp) && (!($fp = fsockopen('tcp://' . gethostbyname($this->requestDomainName), 80, $enum, $estr, $this->getTimeout())))) { return false; } $out = "GET {$url} HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: {$this->requestDomainName}\r\n"; $out .= "User-Agent: {$this->requestUserAgent} (socket)\r\n"; $out .= "Connection: close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); stream_set_timeout($fp, $this->getTimeout()); $in = ''; while (!feof($fp)) { $in .= fgets($fp, 2048); } fclose($fp); $parts = explode("\r\n\r\n", trim($in)); return isset($parts[1]) ? $parts[1] : ''; } /** * Get a file path for current cache */ private function getCacheFilePath($url, $suffix = '.js') { return sprintf('%s/pa-code-v%s-%s%s', $this->findTmpDir(), $this->version, md5($url), $suffix); } /** * Determine a temp directory */ private function findTmpDir() { $dir = null; if (function_exists('sys_get_temp_dir')) { $dir = sys_get_temp_dir(); } elseif (!empty($_ENV['TMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TMP']); } elseif (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { $dir = realpath($_ENV['TMPDIR']); } elseif (!empty($_ENV['TEMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TEMP']); } else { $filename = tempnam(dirname(__FILE__), ''); if (file_exists($filename)) { unlink($filename); $dir = realpath(dirname($filename)); } } return $dir; } /** * Check if PHP code is cached */ private function isActualCache($file) { if ($this->ignoreCache()) { return false; } return file_exists($file) && (time() - filemtime($file) < $this->cacheTtl * 60); } /** * Function to get JS tag via different helper method. It returns the first success response. */ private function getCode($url) { $code = false; if (!$code) { $code = $this->getCurl($url); } if (!$code) { $code = $this->getFileGetContents($url); } if (!$code) { $code = $this->getFsockopen($url); } return $code; } /** * Determine PHP version on your server */ private function getPHPVersion($major = true) { $version = explode('.', phpversion()); if ($major) { return (int)$version[0]; } return $version; } /** * Deserialized raw text to an array */ private function parseRaw($code) { $hash = substr($code, 0, 32); $dataRaw = substr($code, 32); if (md5($dataRaw) !== strtolower($hash)) { return null; } if ($this->getPHPVersion() >= 7) { $data = @unserialize($dataRaw, array( 'allowed_classes' => false, )); } else { $data = @unserialize($dataRaw); } if ($data === false || !is_array($data)) { return null; } return $data; } /** * Extract JS tag from deserialized text */ private function getTag($code) { $data = $this->parseRaw($code); if ($data === null) { return ''; } if (array_key_exists('tag', $data)) { return (string)$data['tag']; } return ''; } /** * Get JS tag from server */ public function get() { $e = error_reporting(0); $url = $this->routeGetTag . '?' . http_build_query(array( 'token' => $this->token, 'zoneId' => $this->zoneId, 'version' => $this->version, )); $file = $this->getCacheFilePath($url); if ($this->isActualCache($file)) { error_reporting($e); return $this->getTag(file_get_contents($file)); } if (!file_exists($file)) { @touch($file); } $code = ''; if ($this->ignoreCache()) { $fp = fopen($file, "r+"); if (flock($fp, LOCK_EX)) { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } else { $fp = fopen($file, 'r+'); if (!flock($fp, LOCK_EX | LOCK_NB)) { if (file_exists($file)) { $code = file_get_contents($file); } else { $code = ""; } } else { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } error_reporting($e); return $this->getTag($code); } } /** Instantiating current class */ $__aab = new __AntiAdBlock_6335517(); /** Calling the method get() to receive the most actual and unrecognizable to AdBlock systems JS tag */ return $__aab->get();