Hrvatska lutrija objavila natječaj za dodjelu donacija

Natječaj traje do 23. travnja

0

Hrvatska lutrija objavila je natječaj za financiranje i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Prijavu najviše jednog projekta na Natječaj mogu podnijeti Organizacije civilnog društva (domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, privatne ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera) i Javne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja.

Ukupni fond natječaja je 450.000 kuna, a najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000 kuna, a najveći 20.000 kuna.

Programska područja u okviru kojih se dodjeljuju donacije:

  1. Humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava
  2. Zaštita okoliša
  3. Obrazovanje, znanost i odgoj
  4. Sport
  5. Kultura, kulturna baština i umjetnost

Prihvatljivi prijavitelji za financiranje projekata moraju:

  • imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu prijavljenog projekta;
  • uredno ispunjavati ugovorne obveze prema svim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora;
  • biti registrirani za obavljanje djelatnosti koje su predmet financiranja i da se protiv njih i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak.

Prijave za Natječaj primaju se do 23. travnja 2018. g. na adresi: Hrvatska Lutrija d.o.o., Natječaj za dodjelu donacija u 2018. (obvezno navesti programsko područje), Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb ili osobno u pisarnici – Urudžbenom zapisniku (prizemlje), Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb i vrijede isključivo ukoliko su poslane do objavljenog roka.

Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije u roku od 60 dana nakon završetka natječaja na web stranici Hrvatske Lutrije. Više informacija o natječaju pogledajte OVDJE.