Iz tiska izašla monografija “Arbitraža između Hrvatske i Slovenije – anatomija jedne neuspjele prijevare” autora dr. sc. Ljube Runjića

0
Foto: Facebook

Iz tiska je izašla nova znanstvena monografija “Arbitraža između Hrvatske i Slovenije – anatomija jedne neuspjele prijevare” autora dr. sc. Ljube Runjića sa Veleučilišta u Šibeniku.

Iz predgovora:
Vječno pitanje: “Quid est veritas? – Što je istina?” (Iv 18,38) postavljeno je i nakon javnog razotkrivanja ex parte komunikacije u arbitraži između Hrvatske i Slovenije.

Upravo stoga, ova je knjiga napisana da se s međunarodnopravnog aspekta rasvijetli ex parte komunikacija u spomenutoj arbitraži te njezine posljedice.

Naime, javno razotkrivanje ex parte komunikacije između člana Arbitražnog suda kojeg je imenovala Slovenija i zastupnika Slovenije pred Arbitražnim sudom, a bez prisustva hrvatskog zastupnika, dovelo je do situacije bez presedana u povijesti međunarodne arbitraže.

Kako se radilo o izuzetno važnoj međudržavnoj arbitraži, s pomoću koje su dvije države pokušale riješiti svoj dugogodišnji teritorijalni spor na kopnu i moru, šira javnost, kako hrvatska tako i svjetska, treba znati što se uistinu dogodilo u arbitraži između Hrvatske i Slovenije.


Nit vodilja pri pisanju ove knjige bile su činjenice, i to one uz koje međunarodno pravo nadovezuje svoj učinak. Shodno tomu, u knjizi se izlažu činjenice koje su neosporne. Ipak, ključ za razumijevanje događaja u arbitraži između Hrvatske i Slovenije nije tek puko iznošenje činjenica, već njihovo tumačenje u svjetlu međunarodnog prava.

U knjizi se tako kombiniraju objektivni pristup – izlaganje činjenica, i subjektivni pristup – tumačenje tih činjenica. Premda svaka činjenica, pa tako i ona pravna, po svojoj prirodi može biti predmetom različitih, pa i suprotstavljenih tumačenja, nadam se da će ova knjiga doprinijeti rasvjetljivanju ex parte komunikacije u arbitraži između Hrvatske i Slovenije, kao i njezinih pravnih posljedica. (Autor)

dr. sc. Ljubo Runjić i Borut Pahor slovenski predsjednik


Anita M

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here