Obavijest udrugama o dostavi izvještaja za 2018. godinu

0
1

Udruge čiji su programi/projekti tijekom 2018. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Dugopolje, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima.

Mole se udruge da do 31. siječnja 2019. godine u Općinu Dugopolje na adresu Trg Franje Tuđman 1, 21204 Dugopolje, dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvještaja radi izvještavanja o provedbi svojeg programa/projekta i utrošenim sredstvima u 2018. godini sukladno sklopljenim ugovorima.

Izvještaji se dostavljaju u papirnatom obliku ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje udruge, uz prilaganje i dokazne dokumentacije sukladno odredbama sklopljenih ugovora.

Dostavljanje godišnjih izvješća o realizaciji projekata/programa je ujedno i zakonska obaveza, te će se na temelju podnesaka razmotriti i daljnje financiranje udruga. Ukoliko udruge ne dostave izvješća u zadanom roku s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2018. godini ne mogu računati na financijska sredstva iz proračuna Općine Dugopolje u 2019. godini.

Obrasci za preuzimanje:

C1 Obrazac opisnog izvještaja projekta

C2 Obrazac financijskog izvještavanja