Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak donijela je u Odluku o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2020. godinu, a koja će od 1. siječnja 2020. iznositi neto 25,39 kune po satu, odnosno gotovo dvije kune više nego u 2019. godini.

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske u Narodnim novinama objavila Uredbu o visini minimalne plaće za 2020. godinu kojom se ista povisuje sa 3.750,00 kuna na 4.062,51 kuna u bruto iznosu, Ministarstvo je 15. studenoga na svojim mrežnim stranicama objavilo Odluku o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2020. godinu.

Trenutačna minimalna studentska satnica iznosi (neto) 23,44 kune, a donesena Odluka predstavlja drugo povećanje minimalne naknade od stupanja na snagu navedenoga Zakona u studenome 2018. Ukupni iznos povećanja (uključeno navedeno povećanje) je 3,89 kuna neto.

Podsjetimo, prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, ministar za svaku kalendarsku godinu donosi odluku o iznosu minimalne naknade (neto) po satu,izračun: iznos minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj, u skladu s posebnim propisom, dijeljen sa 160.

Ovo je prvi Zakon kojim se na sustavan i cjelovit način regulira institut studentskog rada; uređuju prava i obveze izvođača, posrednika i naručitelja posla;izjednačuje prava redovitih studenata, dijela izvanrednih studenata i studenata na razmjeni. Zakon uključuje i povećanje satnice od 50 posto za rad noću, nedjeljom i praznicima, pravo na naknadu za prijevoz, pravo na naknadu za topli obrok. Uključuje i reguliranje plaćene pauze od minimalno pola sata (ako student radi 6 ili više sati dnevno) te kazne i pravila za posrednike i naručitelje posla u slučaju kršenja odredbi.