Mjera o obustavi rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti. 

Ovom Odlukom uvodi se mjera obustavljanja rada tržnica i svih objekta u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.