Pevex objavljuje ponudu za kupnju građevinskog zemljišta u Dugopolju

0
Foto: screenshot

Prodaje se građevinsko zemljište u Dugopolju, unutar gospodarske zone Podi-zapad, na atraktivnoj poziciji koja osigurava izvrsnu prometnu povezanost.

Nekretnina je smještena uz državnu cestu DC1 (Split – Sinj), s njene zapadne strane, te u neposrednoj blizini naplatne postaje „Dugopolje“ na autocesti A1 (Zagreb – Split).

Osnovna obilježja građevinskog zemljišta:

Ploština: 63.654 m2

Kategorija zemljišta: 1. (UPU donesen, moguće izdavanje akata za gradnju)

Prostorno-planska namjena: I, K (gospodarska – proizvodna i poslovna)

Koeficijent izgrađenosti: max. 0,40

Koeficijent iskorištenosti: max. 1,20 (mogućnost izgradnje podrumske etaže)

Zelenilo: min. 10%

Moguće graditi: – poslovni, upravni, uredski, trgovački, uslužni i komunalno-servisni sadržaji te poslovni hoteli;

– prodavaonice, izložbeno-prodajni prostori i građevine sličnih sadržaja;

– ugostiteljske građevine i građevine za zabavu;

– komunalne građevine i uređaji, te prometne građevine i javne garaže;

– športsko-rekreacijski sadržaji;

– istraživački centri i škole vezane uz gospodarske djelatnosti;

– benzinske postaje;

– industrijski pogoni, skladišni prostori, te zanatski, obrtnički i gospodarski pogoni.

Ponude za kupnju zemljišta možete poslati na adresu elektroničke pošte: zakupi@pevex.hr.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na broj +385 91 3430 084.

*Oglas sadrži podatke Državne geodetske uprave, vrsta podataka: digitalni katastarski plan, datum preuzimanja: 19.08.2021., datum na koji se odnosi stanje podataka: 18.08.2021.“