Foto: Ilustracija

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin” te „Ugovora P4 –  Rekonstrukcija i dogradnja sustava vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje”, Vodovod i kanalizacija Split uputio je poziv stanovnicima s područja Općine Dugopolje da predaju Zahtjev za priključenje na kanalizacijsku mrežu.

Zahtjev za priključenje na kanalizacijsku mrežu nalazi se u privitku ove obavijesti. Budući da će se istovremeno s izgradnjom ulične fekalne kanalizacije graditi i priključna okna, Zahtjev za priključenje na kanalizacijsku mrežu potrebno je predati što prije.

Uz ispunjeni Zahtjev za priključenje na kanalizacijsku mrežu potrebno je priložiti i sljedeće:

  1. Građevinsku dozvolu ili uvjerenje iz katastra da je građevina izgrađena prije 15.02.1968. godine ili rješenje o izvedenom stanju ili pak potvrdu o predanom zahtjevu za legalizaciju i geodetskim / arhitektonskim snimkom objekta u fotokopiji
  2. Četiri primjerka prerisa katastarskog plana u mjerilu 1:1000
  3. Vlasnički list ili drugi dokaz o posjedovanju nekretnine (rješenje o nasljedstvu i sl.)
  4. Fotokopiju jednog računa za vodu i OIB. Ako računi za vodu glase na osobu koja više nije vlasnik nekretnine, prije predaje Zahtjeva potrebno je izvršiti promjenu imena korisnika
  5. Kontakt broj telefona ili mobitela osobe za zastupanje

Zahtjev za priključenje na kanalizacijsku mrežu može se dostaviti osobno, svakim radnim danom, osim srijede, od 08:00 do 10:30 te od 11:00 do 13:00 sati na prvi kat u sobu broj 27. Isto tako, Zahtjev se može poslati poštom na adresu Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, 21000 Split ili na e-mail josip.zeljkovic@vik-split.hr

Za dodatne informacije možete nazvati broj 021/546-237. Informacije vezane za postojeći vodovodni priključak, odnosno za eventualno razdvajanje, proširenje postojećeg priključka i sl. možete kontaktirati Miroslava Lerotića na telefonski broj 021/546-256 ili putem e-maila miroslav.lerotic@vik-split.hr (prvi kat, soba broj 6).

U nastavku donosimo tablicu s popisom kanalizacijskih kolektora i ulica u kojima će se odvijati radovi. Zahtjev za priključenje na kanalizacijsku mrežu mogu podnijeti vlasnici objekata samo u ulicama gdje će se odvijati radovi, prema popisu u tablici u nastavku:

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE NA PODRUČJE OPĆINE DUGOPOLJE
Red.
br.
UlicaKolektor
1.Vukovarska ulicaKanal D1
2.Ulica kneza DomagojaKanal D2
3.Senjska ulicaKanal D3
4.Domobranska ulicaKanal D5
5.Domobranska ulicaKanal D5.1
6.Domobranska ulicaKanal D5.2
7.Senjska ulicaKanal D6
8.Vinska ulicaKanal D 6.1
9.Senjska ulicaKanal D 6.2
10.Splitska ulicaKanal D7
11.Splitska ulicaKanal D7.1
12.Ulica Domovinskog rataKanal D8
13.Ulica Domovinskog rataKanal D8.1
14.Uliza kneza TrpimiraKanal D10
15.Ulica Petra KružićaKanal D11
16.Ulica kneza BranimiraKanal D11.1
17.Ulica kneza BranimiraKanal D12
18.Ulica 114.brigadeKanal D13
19.Don Joze ČulinaKanal D13.1
20.Ulica don Špira VukovićaKanal D13.2
21.Ulica Ante StarčevićaKanal D14
22.Ulica A.G.MatošaKanal D15
23.Ulica Stjepana RadićaKanal D16
24.Zrinsko Frankopanska ulicaKanal D17
25.Zrinsko Frankopanska ulicaKanal D17.1
26.Zrinsko Frankopanska ulicaKanal D17.2
27.Zrinsko Frankopanska ulicaKanal D17.3
28.Ulica 114.brigadeKanal D17.4
29.Ulica don Šimuna Karamana,Ulica Jakova GotovcaKanal D18
30.ulica fra Roka RogošićaKanal D18.1
31.Ulica Silvija Strahimira KranjčevićaKanal D18.2
32.Ramska ulicaKanal D18.3
33.Ulica Antuna Branka ŠimićaKanal D19
34.Ulica časne sestre Mauricije VrnogaKanal D20.3
35.Marulićeva ulicaKanal D21
36.Marulićeva ulicaKanal D21.1
37.Ulica Gojka ŠuškaKanal D22
38.Ulica Gojka ŠuškaKanal D22.1
39.Put KvartiraKanal D23
40.Ulica Ruđera BoškovićaKanal D24
41.Ulica sv.AnteKanal D25
42.Kutska ulicaKanal D26
43.Kutska ulicaKanal D26.1
44.Ulica Put LokveKanal D27
45.Ulica Put LokveKanal D27.1
46.Ulica Ivana MeštrovićaKanal D27.2
47.Ulica Put LokveKanal D27.3
48.Ulica Put LokveKanal D27.4
   

Podsjetimo, Ugovorom o rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje izgradit će se kanalizacijski cjevovodi u dužini cca 44 km, vodoopskrbni cjevovodi u dužini cca 31 km, tlačni kanalizacijski cjevovodi dužine od cca 6 km te 18 crpnih stanica za kanalizacija i devet crpnih stanica za vodoopskrbu. Također, izvest će se 1.309 kanalizacijskih priključaka te 244 vodovodnih priključaka, kao i 20 km kabelske kanalizacije i 2 km sanacije kanalizacijske mreže.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

VIŠE INFORMACIJA NA LINKU NIŽE:

 POZIV STANOVNICIMA OPĆINE DUGOPOLJE ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA PRIKLJUČENJE NA KANALIZACIJSKU MREŽU – Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split (vik-split.hr)