Foto: Screenshot

Vrhovni je sud u povodu žalbi stranaka djelomično preinačio u pravnoj oznaci i u odluci o kazni te djelomično potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu

Prema navodima VSRH-a, prvi optuženik – bivši ravnatelj agencije VSOA, general-pukovnik Darko Grdić i drugi optuženik – bivši zamjenik ravnatelja Ognjen Preost neosnovano su odobrili isplate sredstava jedan drugome. Znali su da sredstva neće biti utrošena za obavljanje poslova iz nadležnosti agencije, nego da će ih koristiti za osobne interese.

Vrhodno sud je potvdio da su neosnovano  odobravali isplate i trećem optuženiku – tajniku kabineta ravnatelja agencije, Zdeslavu Ivankoviću te četvrtom optuženiku – višem stručnom referentu u kabinetu ravnatelja agencije, Denisu Lukiniću. Ivanković je, prema tumačenju VSRH-a, veći dio tako primljenih sredstava zadržao za sebe, a ostatak predao Grdiću te po njegovu nalogu drugim osobama.

Za Republiku Hrvatsku nastala je šteta najmanje 4.973.800,00 kuna.

Odlukom Vrhovnog suda Grdić i Preost osuđeni su na jedinstvenu kaznu zatvora po dvije godine i 10 mjeseci. Za Ivankovića i Lukinića potvrđena je prvostupanjska presuda – treći optuženik osuđen je na uvjetnu kaznu zatvora 10 mjeseci uz rok kušnje od tri godine, a četvrti optuženik na uvjetnu kaznu zatvora od 11 mjeseci uz rok kušnje od četiri godine.

Peti optuženik, Tibor- Mijo Kuljanić, oslobođen je krivnje.

Na ime imovinskopravnog zahtjeva Darku Grdiću je naloženo platiti Republici Hrvatskoj 1.560.000,00 kuna,  Ognjenu Preostu 3.032.800,00 kuna,  Zdeslavu Ivankoviću 182.000 kuna, Denisu Lukiniću  199.000,00 kuna.

U javnosti se govorilo da je  iz specijalne kase VSOA-e plaćana obrana Josipa Perkovića i prije nego je podignuta optužnica iz Njemačke. Spominjalo se da su otuđili šest milijuna kuna.

U presudi Vrhovnog suda se navodi:

“Četvorica su optuženika osuđeni jer su u vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji iskoristili svoj položaj i ovlasti. Protivno propisima su raspolagali sredstvima za posebne namjene i neosnovano odobravali isplate.

Prvi optuženik (ravnatelj agencije) i drugi optuženik (zamjenik ravnatelja agencije) su neosnovano odobrili isplate sredstava jedan drugome. Znali su da sredstva neće biti utrošena za obavljanje poslova iz nadležnosti agencije nego da će ih koristiti za osobne interese.

Neosnovano su odobravali isplate i trećem optuženiku (tajniku kabineta ravnatelja agencije) i četvrtom optuženiku (višem stručnom referentu u kabinetu ravnatelja agencije). Treći optuženik je veći dio tako primljenih sredstava zadržao za sebe, a ostatak predao prvom optuženiku i po njegovom nalogu drugim osobama. Na taj način prvi je optuženik zadržao za sebe najmanje 1.560.000,00 kuna, drugi optuženik najmanje 3.032.800,00 kuna, treći optuženik 182.000,00 kuna, a četvrti optuženik 199.000,00 kuna. Za Republiku Hrvatsku nastala je šteta najmanje 4.973.800,00 kuna.

Preost je tvdio da mu je sve podmetnuto:

Vrhovni je sud potvrdio oslobađajući dio prvostupanjske presude. Odluka se odnosi na optužbu da je peti optuženik (načelnik odsjeka) preuzeo 1.522.000,00 kuna koju isplatu su mu neosnovano odobrili prvi i drugi optuženik. Prema optužnici, dio tako primljenih sredstava je zadržao za sebe, a ostatak predao prvom optuženiku. Tereti se da je na taj način za sebe zadržao 42.500,00 kuna.

Vrhovni sud smatra da je prvostupanjski sud pravilno zaključio da nije dokazano da je peti optuženik primljena sredstva zadržao za sebe i trošio protivno njihovoj svrsi. Doista mu je odobrena isplata sredstava za posebne namjene i preuzimao je novčane iznose. Potom je novac predavao prvom optuženiku, koji je zadržao 1.200.000,00 kuna, a vratio mu ostatak.

Međutim, prema podacima u spisu postoje dokazi da je peti optuženik tako dobiveni novac trošio za potrebe operativnog rada, a nema jasnih dokaza da bi najmanje 42.500,00 kuna zadržao za sebe i koristio za osobne interese. Zato je pravilno oslobođen optužbe.

Za prvog i drugog optuženika prvostupanjska je presuda preinačena u pravnoj oznaci i u odluci o kazni. To se odnosi na osudu da su 2012. naložili uništavanje operativne dokumentacije za posebne namjene. Prvi i drugi optuženik su iskoristili svoj položaj i ovlasti kako bi kako bi prikrili protuzakonito prisvojeni novac koji im je isplaćen. Prema njihovom nalogu operativna dokumentacija o svrsi, načinu i visini utrošenih sredstava je uništena protivno propisima.

Vrhovni je sud zaključio da je u odnosu na ovo kazneno djelo prvostupanjski sud postupanje optuženika pogrešno pravno označio prema važećem Kaznenom zakonu (koji je u primjeni od 2013.). Zlouporaba položaja i ovlasti predviđena je i u Kaznenom zakonu koji je prije bio na snazi.

Dakle, postoji pravni kontinuitet između tih djela, ali je prijašnji Kazneni zakon blaži zakon pa ga zato treba primijeniti. Zato je preinačena prvostupanjska presuda u pravnoj oznaci za to kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti.

Pravilno je prvostupanjski sud utvrdio sve okolnosti odlučne za izbor kazne. Vrhovni sud smatra da je prvom i drugom optuženiku pravilno olakotnim cijenjena dosadašnja neosuđivanost te sudioništvo u Domovinskom ratu, za što su i odlikovani. Otegotnim je cijenjeno što su kaznena djela počinili kao najviše rangirane službene osobe u agenciji. Nastala je značajna šteta.

Trećem optuženiku je olakotnim cijenjeno iskreno priznanje i prijašnja neosuđivanost. Otac je maloljetnog djeteta. Iznos pribavljene protupravne imovinske koristi je vratio. Četvrtom optuženiku je olakotnim cijenjena prijašnja neosuđivanost. Otac je maloljetnog djeteta. Sudionik je Domovinskog rata na raznim ratištima, bio je ranjen i odlikovan šest puta. Sudjelovao je u vojnoj misiji u Afganistanu. Za trećeg i četvrtog optuženika riječ je o posebno olakotnim okolnostima koje opravdavaju primjenu ublažavanja zakonom propisane kazne.

Zbog preinake prvostupanjske presude u pravnoj oznaci jednog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti za prvog i drugog optuženika odlukom Vrhovnog suda utvrđena je kazna zatvora 6 (šest) mjeseci za to kazneno djelo. Za prvo kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti prihvaćena je kazna zatvora 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci iz prvostupanjske presude.

Odlukom Vrhovnog suda prvi i drugi optuženik su osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora 2 (dvije) godine i 10 (deset) mjeseci.

Za trećeg i četvrtog optuženika potvrđena je prvostupanjska presuda.

Treći optuženik osuđen je na kaznu zatvora 10 (deset) mjeseci uz rok provjeravanja 3 (tri) godine (uvjetna osuda).

Četvrti optuženik na kaznu zatvora 11 (jedanaest) mjeseci uz rok provjeravanja 4 (četiri) godine (uvjetna osuda).

Na ime imovinskopravnog zahtjeva prvom je optuženiku naloženo platiti Republici Hrvatskoj 1.560.000,00 kuna, drugom optuženiku 3.032.800,00 kuna, a trećem optuženiku 199.000,00 kuna.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da su jedinstvena kazna zatvora prvom i drugom optuženiku, a izrečena uvjetna osuda trećem i četvrtom optuženiku, primjerene težini i okolnostima počinjenih kaznenih djela i njihovim osobnostima. Takvim će se kaznama ostvariti svrha kažnjavanja i u dostatnoj mjeri izraziti odgovarajući prijekor društva prema takvim kaznenim djelima. Kazna će utjecati na počinitelje da ubuduće ne čine kaznena djela. Utjecati će i na svijest građana da je činjenje kaznenih djela pogibeljno te da je kažnjavanje njihovih počinitelja opravdano. Time će se istovremeno pojačati povjerenje građana u pravni poredak koji treba biti utemeljen na vladavini prava.

Suđenje je, zbog zaštite nacionalne sigurnosti, bilo zatvoreno za javnost, a od svjedoka na Županijski sud bili su pozvani bivši predsjednik Ivo Josipović i njegov bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Saša Perković.

U prilogu priopćenja nema poveznice na odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske jer je javnost bila isključena za raspravu na prvostupanjskom sudu i na sjednici Vrhovnoga suda.

Isključenje se nije odnosilo na objavu presude na prvostupanjskom sudu (kada je pročitan činjenični opis djela i odluke suda uključujući izrečene kazne). Javnost je isključena radi zaštite sigurnosti i obrane Republike Hrvatske, javlja Maxportal.

Ivica R.