Prikupljaju se zahtjevi za dodjelu obiteljskih grobnica u Kotlenicama I Liski

0
1

Općina Dugopolje oglasila je odluku o prikupljanju zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Mjesnom groblju Kotlenice i Mjesnom groblju Liska. Uvjeti su sljedeći:

Na Mjesnom groblju u Kotlenicama izgrađene su 3 obiteljske grobnice sa šest ukopnih mjesta i dok su 2 obiteljske grobnice s tri ukopna mjesta. Na mjesnom groblju u Liski izgrađene su 4 obiteljske grobnice sa šest ukopnih mjesta i 2 obiteljske grobnice s tri ukopna mjesta.

Ove obiteljska grobnice dodjeljuju se korisniku na neodređeno vrijeme korištenja, odnosno do trajanja groblja uz uvjet redovitog plaćanja grobljanske naknade. Ponude za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica rješavat će se po kriteriju podnošenja zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na području Općine Dugopolje.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljske grobnice je 15 dana od dana objave, a to je 27. svibnja 2019. godine. Svi podnositelji ponuda biti će  obaviješteni o rješavanju njihovih ponuda u daljnjem roku od 8 dana nakon završetka zaprimanja ponuda.

Podnositelji zahtjeva dužni su platiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kn za grobnicu s tri ukopna mjesta, a za grobnicu s šest ukopnih mjesta iznos od 1.500,00 kn. Uplatu jamčevine potrebno je izvršiti na IBAN broj Proračuna Općine Dugopolje, HR04 2500 0091 8585 0000 6, model HR24 s pozivnom na broj 7757-OIB.

Ponuda mora sadržavati: zahtjev, preslik osobne iskaznice, preslik domovnice i dokaz o uplati jamčevine. Ponude za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica dostavljaju se na adresu: Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.