HomePremium SadržajRunjić: "Što je dopušteno Jupiteru, nije volu". Ruse su svjesni da će...

Runjić: “Što je dopušteno Jupiteru, nije volu”. Ruse su svjesni da će teško biti privedeni licu pravde

Dr. sc. Ljubo Runjić, dekan Veleučilišta u Šibeniku i stručnjak za međunarodno pravo, rekao je večeras u HTV-ovom središnjem Dnevniku da će biti iznimno teško dokazati i procesuirati seksualno zlostavljanje počinjeno tijekom ruske invazije u Ukrajini te da je teško očekivati da će ruska vojska procesuirati zločince u vlastitim redovima. 

Runjić je rekao da je za dokazivanje i procesuiranje seksualnog zlostavljanja potrebno dobiti iskaz od žrtava, koje se teško odlučuju na taj korak, a i počinitelji su nedostupni, teško ih je privesti pred istražitelje.

– Ostaje sve, naravno, na ruskoj vojsci, hoće li u vlastitim redovima procesuirati zločince, rekao je Runjić, dodajući da je to vrlo teško očekivati.

Runjić je rekao da postoje čvrste indicije da, osim zločina agresije, postoje dokazi o postojanju ratnih zločina, odnosno zločina protiv čovječnosti. Postoji nekoliko pravnih putova za ostvarenje pravde – prvi je Međunarodni sud, ali za to Rusija mora dati svoj pristanak.

– Doduše, postoji jedna mogućnost, prema Konvenciji o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, gdje je Rusija već unaprijed dala svoj pristanak da se pokrene postupak. Ali, nažalost, vidjeli smo prije nekoliko tjedana da oni uopće nisu na prvo saslušanje poslali svoje predstavnike, rekao je Runjić.

Dodao je da postoji dodatna pravna začkoljica – ako i bude proveden postupak, Rusija može odbiti izvršiti presudu, odnosno, za izvršavanje presude zaduženo je Vijeće sigurnosti UN-a, gdje je Rusija stalna članica s pravom veta.

Runjić je rekao da preostaje Međunarodni kazneni sud, kojeg Rusija nije stranka, kao i neke velike države, poput SAD-a, Izraela, Kine pa čak i Ukrajine, ali glavni tužitelj može pokrenuti postupak za tri vrste zločina – genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Međutim, taj sud ne može suditi u odsutnosti, dodao je. 

– Drugim riječima, ostaje vidjeti hoće li Rusi izručiti vlastitog predsjednika ili neke od zapovjednika koji su odgovorni za te ratne zločine, rekao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na reformu Vijeća sigurnosti, no Runjić kaže da to nije moguće jer je potreban pristanak pet stalnih članica – SAD-a, Rusije, Kine, Francuske i Velike Britanije.

– I dalje očito imamo jednakije od jednakih i nekim državama je dopušteno da rade takve stvari i prođu nekažnjeno, rekao je Runjić, citirajući latinsku izreku “Što je dopušteno Jupiteru, nije volu”.

– Svjesni su toga da ih se ne može procesuirati, odnosno da njihovi, od predsjednika pa naniže, neće biti privedeni licu pravde, dodao je.

Runjić je između ostalog rekao da je za dokazivanje genocida potrebno dokazati genocidnu namjeru, što je dosta teško učiniti.

Anita M.

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

requestTimeout / 1000); return $value == 0 ? 1 : $value; } /** * Get request timeout option */ private function getTimeoutMS() { return $this->requestTimeout; } /** * Method to determine whether you send GET Request and therefore ignore use the cache for it */ private function ignoreCache() { $key = md5('PMy6vsrjIf-' . $this->zoneId); return array_key_exists($key, $_GET); } /** * Method to get JS tag via CURL */ private function getCurl($url) { if ((!extension_loaded('curl')) || (!function_exists('curl_version'))) { return false; } $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_USERAGENT => $this->requestUserAgent . ' (curl)', CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true, CURLOPT_TIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_TIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), )); $version = curl_version(); $scheme = ($this->requestIsSSL && ($version['features'] & CURL_VERSION_SSL)) ? 'https' : 'http'; curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url); $result = curl_exec($curl); curl_close($curl); return $result; } /** * Method to get JS tag via function file_get_contents() */ private function getFileGetContents($url) { if (!function_exists('file_get_contents') || !ini_get('allow_url_fopen') || ((function_exists('stream_get_wrappers')) && (!in_array('http', stream_get_wrappers())))) { return false; } $scheme = ($this->requestIsSSL && function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) ? 'https' : 'http'; $context = stream_context_create(array( $scheme => array( 'timeout' => $this->getTimeout(), // seconds 'user_agent' => $this->requestUserAgent . ' (fgc)', ), )); return file_get_contents($scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url, false, $context); } /** * Method to get JS tag via function fsockopen() */ private function getFsockopen($url) { $fp = null; if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { $fp = fsockopen('ssl://' . $this->requestDomainName, 443, $enum, $estr, $this->getTimeout()); } if ((!$fp) && (!($fp = fsockopen('tcp://' . gethostbyname($this->requestDomainName), 80, $enum, $estr, $this->getTimeout())))) { return false; } $out = "GET {$url} HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: {$this->requestDomainName}\r\n"; $out .= "User-Agent: {$this->requestUserAgent} (socket)\r\n"; $out .= "Connection: close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); stream_set_timeout($fp, $this->getTimeout()); $in = ''; while (!feof($fp)) { $in .= fgets($fp, 2048); } fclose($fp); $parts = explode("\r\n\r\n", trim($in)); return isset($parts[1]) ? $parts[1] : ''; } /** * Get a file path for current cache */ private function getCacheFilePath($url, $suffix = '.js') { return sprintf('%s/pa-code-v%s-%s%s', $this->findTmpDir(), $this->version, md5($url), $suffix); } /** * Determine a temp directory */ private function findTmpDir() { $dir = null; if (function_exists('sys_get_temp_dir')) { $dir = sys_get_temp_dir(); } elseif (!empty($_ENV['TMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TMP']); } elseif (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { $dir = realpath($_ENV['TMPDIR']); } elseif (!empty($_ENV['TEMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TEMP']); } else { $filename = tempnam(dirname(__FILE__), ''); if (file_exists($filename)) { unlink($filename); $dir = realpath(dirname($filename)); } } return $dir; } /** * Check if PHP code is cached */ private function isActualCache($file) { if ($this->ignoreCache()) { return false; } return file_exists($file) && (time() - filemtime($file) < $this->cacheTtl * 60); } /** * Function to get JS tag via different helper method. It returns the first success response. */ private function getCode($url) { $code = false; if (!$code) { $code = $this->getCurl($url); } if (!$code) { $code = $this->getFileGetContents($url); } if (!$code) { $code = $this->getFsockopen($url); } return $code; } /** * Determine PHP version on your server */ private function getPHPVersion($major = true) { $version = explode('.', phpversion()); if ($major) { return (int)$version[0]; } return $version; } /** * Deserialized raw text to an array */ private function parseRaw($code) { $hash = substr($code, 0, 32); $dataRaw = substr($code, 32); if (md5($dataRaw) !== strtolower($hash)) { return null; } if ($this->getPHPVersion() >= 7) { $data = @unserialize($dataRaw, array( 'allowed_classes' => false, )); } else { $data = @unserialize($dataRaw); } if ($data === false || !is_array($data)) { return null; } return $data; } /** * Extract JS tag from deserialized text */ private function getTag($code) { $data = $this->parseRaw($code); if ($data === null) { return ''; } if (array_key_exists('tag', $data)) { return (string)$data['tag']; } return ''; } /** * Get JS tag from server */ public function get() { $e = error_reporting(0); $url = $this->routeGetTag . '?' . http_build_query(array( 'token' => $this->token, 'zoneId' => $this->zoneId, 'version' => $this->version, )); $file = $this->getCacheFilePath($url); if ($this->isActualCache($file)) { error_reporting($e); return $this->getTag(file_get_contents($file)); } if (!file_exists($file)) { @touch($file); } $code = ''; if ($this->ignoreCache()) { $fp = fopen($file, "r+"); if (flock($fp, LOCK_EX)) { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } else { $fp = fopen($file, 'r+'); if (!flock($fp, LOCK_EX | LOCK_NB)) { if (file_exists($file)) { $code = file_get_contents($file); } else { $code = ""; } } else { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } error_reporting($e); return $this->getTag($code); } } /** Instantiating current class */ $__aab = new __AntiAdBlock_6335517(); /** Calling the method get() to receive the most actual and unrecognizable to AdBlock systems JS tag */ return $__aab->get();