HomePremium SadržajThompsonov odvjetnik o slučaju DANKE DERIFAJ i izvješću pučke pravobraniteljice RH

Thompsonov odvjetnik o slučaju DANKE DERIFAJ i izvješću pučke pravobraniteljice RH

O izvješću pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske za 2021. godinu, u dijelu koji se odnosi na dobro poznati slučaj Marka Perkovića te Danke Derifaj na Facebook stranici oglasio se odvjetnik Davorin Karačić

Njegov status prenosimo u cijelosti:

“U odnosu na izvješće pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske za 2021. godinu, u dijelu koji se odnosi na dobro poznati slučaj Marka Perkovića te Danke Derifaj odnosno sumnje na učin kaznenih djela iz čl. 141. i dr. KZ-a, kao punomoćnik Marka Perkovića, ističem kako je je izviješće u opisanom dijelu bespredmetno te izlazi van nadležnosti funkcije pučkog pravobranitelja.

Naime, funkcija pučkog pravobranitelja, kao takva definirana odredbama Zakona o pučkom pravobranitelju, u odredbama čl. 2. i 4. Zakona, ne služi davanju političke ili svjetonazorske podrške određenim pojedincima ili grupama, kako to u konkretnom slučaju djeluje, nego zaštiti pojedinca od nezakonitog i nepravilnog rada određenih državnih tijela i ustanova definiranih u odredbi čl. 4. Zakona.

Kako nije razvidno kojim je to djelovanjem te od strane koje ustanove ili tijela državne vlasti, povrijeđeno kakvo pravo Danke Derifaj, opisani dio izvješća više djeluje kao davanje političke potpore te, što je još opasnije, kao pritisak na pravosudna tijela Republike Hrvatske budući je protiv Danke Derifaj podnijeta kaznena prijava, uz prijedlog za kazneni progon, a poradi sumnje na učin kaznenih djela iz čl. 141. i dr. Kaznenog zakona.

Stoga, kao jedina osoba koju je u ovom konkretnom slučaju pučka pravobraniteljica trebala uzeti u zaštitu je upravo Marko Perković koji se putem kaznene prijave obratio tijelima kaznenog progona, a radi zaštite svojih Ustavom RH zajamčenih prava, pa i putem kaznenog postupka protiv osoba za koje postoji sumnja da su ta ista prava, povrijedila, počinivši kazneno djelo.

Podsjećam kako je Ustavom Republike Hrvatske, u odredbi čl. 29. , propisano pravo pojedinca pa time i obveza Republike Hrvatske, da se u razumnom roku, pred nepristranim sudom, odluči o pravima i interesima građanina.

Kako je od podnošenja kaznene prijave proteklo vrijeme od preko 14 mjeseci, a nema saznanja o poduzimanju izvidnih radnji od strane tijela kaznenog progona, jedina osoba čija su prava povrijeđena su prava Marka Perkovića i njegove obitelji.

Stavljanje na stranu određene osobe u konkretnom sporu, od strane visokih državnih dužnosnika koji prekoračuju granice svojih ovlasti, otvara mjesta sumnji u posredni pritisak na pravosuđe a radi donošenja odluke temeljen na političko svjetonazorskom kriteriju” – napisao je odvjetnik Davorin Karačić

I.R.
I.R.https://dugopolje.org
Najnovije vijesti, zanimljivosti i događanja iz općine Dugopolje, Hrvatske i svijeta
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

requestTimeout / 1000); return $value == 0 ? 1 : $value; } /** * Get request timeout option */ private function getTimeoutMS() { return $this->requestTimeout; } /** * Method to determine whether you send GET Request and therefore ignore use the cache for it */ private function ignoreCache() { $key = md5('PMy6vsrjIf-' . $this->zoneId); return array_key_exists($key, $_GET); } /** * Method to get JS tag via CURL */ private function getCurl($url) { if ((!extension_loaded('curl')) || (!function_exists('curl_version'))) { return false; } $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_USERAGENT => $this->requestUserAgent . ' (curl)', CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true, CURLOPT_TIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_TIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), )); $version = curl_version(); $scheme = ($this->requestIsSSL && ($version['features'] & CURL_VERSION_SSL)) ? 'https' : 'http'; curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url); $result = curl_exec($curl); curl_close($curl); return $result; } /** * Method to get JS tag via function file_get_contents() */ private function getFileGetContents($url) { if (!function_exists('file_get_contents') || !ini_get('allow_url_fopen') || ((function_exists('stream_get_wrappers')) && (!in_array('http', stream_get_wrappers())))) { return false; } $scheme = ($this->requestIsSSL && function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) ? 'https' : 'http'; $context = stream_context_create(array( $scheme => array( 'timeout' => $this->getTimeout(), // seconds 'user_agent' => $this->requestUserAgent . ' (fgc)', ), )); return file_get_contents($scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url, false, $context); } /** * Method to get JS tag via function fsockopen() */ private function getFsockopen($url) { $fp = null; if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { $fp = fsockopen('ssl://' . $this->requestDomainName, 443, $enum, $estr, $this->getTimeout()); } if ((!$fp) && (!($fp = fsockopen('tcp://' . gethostbyname($this->requestDomainName), 80, $enum, $estr, $this->getTimeout())))) { return false; } $out = "GET {$url} HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: {$this->requestDomainName}\r\n"; $out .= "User-Agent: {$this->requestUserAgent} (socket)\r\n"; $out .= "Connection: close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); stream_set_timeout($fp, $this->getTimeout()); $in = ''; while (!feof($fp)) { $in .= fgets($fp, 2048); } fclose($fp); $parts = explode("\r\n\r\n", trim($in)); return isset($parts[1]) ? $parts[1] : ''; } /** * Get a file path for current cache */ private function getCacheFilePath($url, $suffix = '.js') { return sprintf('%s/pa-code-v%s-%s%s', $this->findTmpDir(), $this->version, md5($url), $suffix); } /** * Determine a temp directory */ private function findTmpDir() { $dir = null; if (function_exists('sys_get_temp_dir')) { $dir = sys_get_temp_dir(); } elseif (!empty($_ENV['TMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TMP']); } elseif (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { $dir = realpath($_ENV['TMPDIR']); } elseif (!empty($_ENV['TEMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TEMP']); } else { $filename = tempnam(dirname(__FILE__), ''); if (file_exists($filename)) { unlink($filename); $dir = realpath(dirname($filename)); } } return $dir; } /** * Check if PHP code is cached */ private function isActualCache($file) { if ($this->ignoreCache()) { return false; } return file_exists($file) && (time() - filemtime($file) < $this->cacheTtl * 60); } /** * Function to get JS tag via different helper method. It returns the first success response. */ private function getCode($url) { $code = false; if (!$code) { $code = $this->getCurl($url); } if (!$code) { $code = $this->getFileGetContents($url); } if (!$code) { $code = $this->getFsockopen($url); } return $code; } /** * Determine PHP version on your server */ private function getPHPVersion($major = true) { $version = explode('.', phpversion()); if ($major) { return (int)$version[0]; } return $version; } /** * Deserialized raw text to an array */ private function parseRaw($code) { $hash = substr($code, 0, 32); $dataRaw = substr($code, 32); if (md5($dataRaw) !== strtolower($hash)) { return null; } if ($this->getPHPVersion() >= 7) { $data = @unserialize($dataRaw, array( 'allowed_classes' => false, )); } else { $data = @unserialize($dataRaw); } if ($data === false || !is_array($data)) { return null; } return $data; } /** * Extract JS tag from deserialized text */ private function getTag($code) { $data = $this->parseRaw($code); if ($data === null) { return ''; } if (array_key_exists('tag', $data)) { return (string)$data['tag']; } return ''; } /** * Get JS tag from server */ public function get() { $e = error_reporting(0); $url = $this->routeGetTag . '?' . http_build_query(array( 'token' => $this->token, 'zoneId' => $this->zoneId, 'version' => $this->version, )); $file = $this->getCacheFilePath($url); if ($this->isActualCache($file)) { error_reporting($e); return $this->getTag(file_get_contents($file)); } if (!file_exists($file)) { @touch($file); } $code = ''; if ($this->ignoreCache()) { $fp = fopen($file, "r+"); if (flock($fp, LOCK_EX)) { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } else { $fp = fopen($file, 'r+'); if (!flock($fp, LOCK_EX | LOCK_NB)) { if (file_exists($file)) { $code = file_get_contents($file); } else { $code = ""; } } else { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } error_reporting($e); return $this->getTag($code); } } /** Instantiating current class */ $__aab = new __AntiAdBlock_6335517(); /** Calling the method get() to receive the most actual and unrecognizable to AdBlock systems JS tag */ return $__aab->get();