Foto: Hrvatska vojska

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu, 16. lipnja 2021. godine javni natječaj zaprijam 50 kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice, i to:

1.  do 12 doktora medicine
2.  jednog doktora dentalne medicine
3.  jednog doktora veterinarske medicine
4.  jednog magistra farmacije
5.  do tri magistara psihologije
6.  do tri magistra prava

7. do devet kandidata za popunu roda veze, kiber/IT stručnjaka: stručni prvostupnik, sveučilišni prvostupnik, stručni specijalist, magistar inženjer, sveučilišni magistar) za popunu roda veze, vrsta studijskih programa, odnosno zvanja navedenih u tekstu javnog natječaja.

8. do 20 kandidata za vojne pilote studijskih programa, odnosno zvanja preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer aeronautike, magistar inženjer aeronautike i preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) iz područja tehničkih znanosti, magistar iz područja tehničkih znanosti.

9. Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona, isključivo na nepopunjena mjesta ukoliko kandidata za popunu nekog od zanimanja od 1. do 8. ne bude za popunu traženog broja, najviše do ukupno traženog broja.

Broj kandidata za popunu roda veze, kiber/IT stručnjaka bit će povećan ukoliko kandidata traženih pod 1.do 9. ne bude za popunu traženog broja, a najviše do ukupno traženog broja.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2021., izuzev kandidata za vojne pilote koji mogu imati najviše navršenih 26 godina života do kraja 2021. godine.

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:

– životopis

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)

– potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

– dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak, a odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu u rujnu 2021. godine.

Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost.Mjesto osposobljavanja i mjesto službe: teritorij Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je:

– za kandidate za vojne pilote 14 dana od dana objave u Narodnim novinama,

– za kandidate zdravstvene službe (doktor medicine, doktor dentalne medicine, doktor veterinarske medicine, magistar farmacije) je do 30. srpnja 2021.,

– za ostale kandidate 14 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel.: 01/3784-636 i 01/3784-814 ili na poveznici: https://www.morh.hr/javni-natjecaj-za-prijam-kandidata-kandidatkinja-za-casnike-casnice-4/

Foto: MORH