Foto: Screenshot

Ovaj tjedan, sudac ga je kaznio sa 150 eura kazne plus 15 eura prekršajnih troškova

Umirovljenik iz Podravine (66) kažnjen je novčano na sudu jer je traktorom prevozio kubik i pol drva za ogrjev koje je pribavio na – vlastitom zemljištu.

Portal Danica piše kako je 66-godišnjaka policija zaustavila u siječnju u mjestu Bušetina kod Pitomače. Policija ga je prijavila jer je “izvršio transport neobilježenog drvnog šumskog proizvoda bez otiska žiga režijskog čekića i bez propisanog teretnog lista (popratnice)”. Drvo mu je odmah oduzeto, a radilo se o bagremu i johi.

Ovaj tjedan, sudac ga je kaznio sa 150 eura kazne plus 15 eura prekršajnih troškova. Odbio je, međutim, zahtjev Državnog inspektorata da mu se drva trajno oduzmu.

Zakon o šumama, naime, u svojoj odredbi određuje oduzimanje predmeta i sredstava koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje tog prekršaja. No, sudac drži kako to nije potrebno jer “država nije pretrpjela nikakav gubitak zbog toga što okrivljenik nije obilježio drva i ishodio popratnicu”.

“Budući da je okrivljeniku već izrečena novčana kazna za prekršaj, sud smatra da je ta sankcija dovoljna za postizanje odvraćajućeg učinka i budućih sprječavanja takvih prekršaja, pa je oduzimanje 1,50 kubika njegovih drva nerazmjerna i predstavlja prekomjeran teret za Nikolu”, naglasio je sudac, piše Danica.