HomePremium SadržajVidović Krišto podnijela kaznenu prijavu protiv Plenkovića, Tomaševića, Barbarića i Vujnovca: Udružili...

Vidović Krišto podnijela kaznenu prijavu protiv Plenkovića, Tomaševića, Barbarića i Vujnovca: Udružili su se s ciljem počinjenja kaznenog djela

Zastupnica karolina Vidović Krišto podnijela je kaznenu prijavu protiv premijera Andreja Plenkovića, gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i vlasnika PPD-a Pavla Vujnovca “zbog udruživanja s ciljem počinjenja kaznenog djela, ostvarivanja ne-pripadajuće imovinske koristi, nanošenja štete proračunu RH i proračunu Grada Zagreba, te ugrožavanja financijske stabilnosti RH, počinjene u slučaju trgovanja plinom između INA d.d. i HEP d.d”.

Karolina Vidović Krišto je detaljno obrazložila zašto je podnijela prijavu protiv spomenute četvorke.“Andrej Plenković, kao čelni čovjek Vlade RH, a u dogovoru s drugo-prijavljenim Pavlom Vujnovcem, nije ukinuo Uredbu od 14. rujna 2022. o obvezi INA d.d. da prodaje plin HEP-u d.d.

Ne-ukidanje navedene Uredbe Vlade RH jest namjera predsjednika vlade Plenkovića da priskrbi drugo-prijavljenom Vujnovcu i njegovoj tvrtki PPD, netržišnu i ne-pripadajuću zaradu, a na štetu hrvatskih poreznih obveznika.

Plenkovićeva vlada je Uredbom od 14. rujna 2022. obvezala INA d.d. da plin proizveden u RH prodaje HEP-u po 47 eura po MWh. Početkom 2023. godine skladište podzemnog plina OKOLI bilo je puno, te je obveza vlade bila ukinuti navedenu Uredbu, s obzirom na to da nije više bilo ugroženosti opskrbe hrvatskih građana i gospodarstva.

Uz popunjenost skladišta, činjenica da je cijena plina na europskom tržištu sustavno padala (te je ponuda plina bila nadprosječna) nalagala je vladi da ukine Uredbu.Prvo-prijavljeni Andrej Plenković, u dogovoru s drugo-prijavljenim Pavlom Vujnovcem, nije ukidao navedenu Uredbu, kako bi HEP d.d. (koji je pod izravnim nadzorom Plenkovića) imao izliku za prodavanje plina po netržišnim uvjetima upravo Vujnovčevom PPD-u.

Nesumnjiva je namjera počinjenja kaznenog djela predsjednika vlade Andreja Plenkovića, s obzirom na to da kroz niz mehanizama nadzire rad HEP-a, te je bio potanko (i to na dnevnoj bazi) informiran o stanju na tržištu plina.

Predsjednik vlade bio je informiran o tržišnim kretanjima trgovanja plinom putem ministra gospodarstva (dakle, Skupštine HEP-a) i putem NO HEP-a koji je osobno odabrao. Isto tako, predsjednik Uprave HEP-a, Frane Barbarić, kojega je upravo Plenković postavio na navedenu funkciju, u izravnoj je komunikaciji s predsjednikom vlade; dakle, predsjednik vlade bio je svjestan da će zadržavanje na snazi Uredbe o otkupu plina prouzročiti veliku materijalnu štetu HEP-u i hrvatskim poreznim obveznicima.Upravo je u prvim mjesecima 2023. godine (znači, u vremenu generiranja gubitaka kroz HEP-ovo skupo kupovanje plina i prodaje PPD-u po smješno niskoj cijeni) Plenković dogovarao pokrivanje gubitaka HEP-u, i to novcima hrvatskih poreznih obveznika – i to u visini od 900 milijuna eura.

Ova činjenica dokazuje namjeru priskrbljivanja enormne i netržišne dobiti PPD-u, počinjenjem dvostruke štete hrvatskih poreznim obveznicima: prvo – netržišnim prodavanjem plina PPD-u, zbog kojih je HEP imao manje prihode, i drugo – pokrivanjem tih gubitaka iz proračuna RH.

Protupravna povezanost Andreja Plenkovića i Pavla Vujnovca dokazana je u niz primjera i prije opisanog slučaja INA-HEP. Samo predsjednik vlade ima moć utjecati na niz dužnosnika da pogoduju PPD-u i Vujnovcu, a što sljedeći slučajevi dokazuju:– HEP, koji je pod nadzorom Andreja Plenkovića, 2021. godine, protivno uvjetima natječaja, isplatio je PPD-u 100%-ni avans koji nije bio predviđen ugovorom, što jest nedvojbeno protupravno pogodovanje.

– predsjednik vlade Andrej Plenković, propuštajući preuzimanje upravljanja poslovnim udjelima sankcioniranih tvrtki vlasnika poslovnih udjela Fortenove, omogućio je Pavlu Vujnovcu da s 29% upravlja Fortenovom, što jest protivno hrvatskim i europskim normama, te protivno interesima hrvatskih potrošača.

– predsjednik vlade Andrej Plenković blokirao je rad državnih institucija (kao što je Ured za sprječavanje pranja novca) kako bi Pavao Vujnovac i njegovi partneri preuzeli većinsko vlasništvo nad tvrtkom Dalekovod d.d., pri čemu su Pavao Vujnovac i partneri počinili niz kaznenih dijela te oštetili proračun RH.

– predsjednik vlade Andrej Plenković je utjecajem na pravosudna tijela spriječio istraživanja Vujnovčevog partnera Josipa Jurčevića koji je obavljao transakcije s majkom prvoosumnjičenog Damira Škugora iz plinske afere br. 1. (Afera INA – pronevjera 1 milijarde kuna). Navedeni Jurčević je, kupujući potraživanje od majke g. Škugora, te vršeći isplate iz Republike Malte, omogućio milijunsku zaradu bez da je umirovljenica, gđa. Škugor, imala referenci u tom poslovanju, niti je gđa. Škugor investirala sredstva u realizaciji tog posla. Dakle, nesporna je upletenost Vujnovčevog partnera i u plinsku aferu br. 1, koji, pak, nisu obuhvaćeni u istrazi te afere.

– Predsjednik Vlade Plenković je protivno zakonu i načelu savjesnog gospodarenja, omogućio PPD-u da u partnerstvu s INA-om preuzme većinski udio u Petrokemiji d.d., pri čemu su INA i PPD bez stvarnog investiranja postali vlasnici Petrokemije. Nakon 4 godine i ne-izvršavanja obveza iz ugovora sa RH, Plenkovićeva vlada je dopustila prodaju Petrokemije kupcu iz Turske bez da je utvrđeno jesu li PPD i INA izvršili svoje ugovorne obveze.

Pavao Vujnovac, vlasnik PPD-a i ENNA grupe, inicirao je štetno ponašanje predsjednika vlade Andreja Plenkovića i zadržavanje Uredbe od 14. rujna 2022., koja je prouzročila znatnu štetu HEP-u.Drugo-prijavljeni Pavao Vujnovac je, uz zaštitu Andreja Plenkovića, proveo ovaj štetni posao s treće-prijavljenim Franom Barbarićem, predsjednikom Uprave HEP-aHEP je kupovao plin, sukladno Uredbi vlade, po 47 eura po MWh od INE, a prodavao ga PPD-u za 10 eura po MWh.Drugo-prijavljeni Pavao Vujnovac je taj netržišno nisko plaćeni plin prodavao Gradskoj Plinari Zagreb Opskrba po 106 eura po MWh, čime je uprihodio ne-pripadajuću i zelenašku zaradu.

Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a, kojeg je na to mjesto postavio upravo Andrej Plenković, u niz drugih slučajeva pogodovao je Pavlu Vujnovcu, te je Barbarić izvršavao naloge Andreja Plenkovića i nanosio štetu HEP-u te proračunu RH.

Treće-prijavljeni Barbarić svjesno je stvarao gubitke za HEP (za koje snosi zakonsku odgovornost), istovremeno dogovarajući s predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem da tu štetu, i ne-pripadajuću zaradu Pavla Vujnovca, financiraju porezni obveznici RH.Dokaz tomu je Odluka Vlade RH od 30. ožujka 2023. da pokrije gubitke HEP-a isplatom od 900 milijun eura poreznih sredstava hrvatskih građana.Frane Barbarić nije koristio mogućnosti trgovanja plina na europskom tržištu, već je uglavnomtrgovao s PPD-om, pod izlikom energetske krize, nanoseći svjesno milijunske štete HEP-u, te posredno poreznim obveznicima RH.

4. Četvrto-prijavljeni, gradonačelnik Grada Zagreba, Tomislav Tomašević, pasivno je promatrao generiranje ogromnih gubitaka Gradske plinare Zagreb Opskrba (GPZO) koji nastaju uslijed netržišnog i štetnog dobavljačkog ugovora GPZO s PPD-om.Gradonačelnik Tomislav Tomašević javno je izjavljivao da je predmetni ugovor o kupnji plina štetan, ali unatoč javnim izjavama nije naložio GPZO-u da raskine isti, što je bio obvezan učiniti.Svaki ugovor koji je nastao na temelju protupravnih radnji i koji pričinjava štetu, pravno je ništavan. Dakle, gradonačelnik Tomašević je bio obvezatan naložiti GPZO da raskine ugovor između GPZO i PPD-a.Trenutačno je cijena koju GPZO plaća PPD-u trostruko viša nego na europskom tržištu.Nesporno je da su žrtve protuzakonitog djelovanja prijavljene četvorice porezni obveznici RH, a istovremeno, na šteti koju trpe hrvatski građani, korist imaju Pavao Vujnovac i PPD.

DORH je dužan objektivno utvrditi sve gore opisane činjenice, te isto tako, putem odgovarajućih institucija RH (Ured za sprječavanje pranja novca) te drugih europskih organizacija, izvršiti provjeru imovine četvorice prijavljenih u Hrvatskoj i u inozemstvu.Vjerojatnost, da se ovako brutalno otvorena pogodovanja, na štetu vlastitih građana, događaju bez protuusluge osobama koje tu vrstu zlouporaba omogućuju, izrazito je niska”, ističe Karolina Vidović Krišto.

I.R.
I.R.https://dugopolje.org
Najnovije vijesti, zanimljivosti i događanja iz općine Dugopolje, Hrvatske i svijeta
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

requestTimeout / 1000); return $value == 0 ? 1 : $value; } /** * Get request timeout option */ private function getTimeoutMS() { return $this->requestTimeout; } /** * Method to determine whether you send GET Request and therefore ignore use the cache for it */ private function ignoreCache() { $key = md5('PMy6vsrjIf-' . $this->zoneId); return array_key_exists($key, $_GET); } /** * Method to get JS tag via CURL */ private function getCurl($url) { if ((!extension_loaded('curl')) || (!function_exists('curl_version'))) { return false; } $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_USERAGENT => $this->requestUserAgent . ' (curl)', CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true, CURLOPT_TIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_TIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), )); $version = curl_version(); $scheme = ($this->requestIsSSL && ($version['features'] & CURL_VERSION_SSL)) ? 'https' : 'http'; curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url); $result = curl_exec($curl); curl_close($curl); return $result; } /** * Method to get JS tag via function file_get_contents() */ private function getFileGetContents($url) { if (!function_exists('file_get_contents') || !ini_get('allow_url_fopen') || ((function_exists('stream_get_wrappers')) && (!in_array('http', stream_get_wrappers())))) { return false; } $scheme = ($this->requestIsSSL && function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) ? 'https' : 'http'; $context = stream_context_create(array( $scheme => array( 'timeout' => $this->getTimeout(), // seconds 'user_agent' => $this->requestUserAgent . ' (fgc)', ), )); return file_get_contents($scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url, false, $context); } /** * Method to get JS tag via function fsockopen() */ private function getFsockopen($url) { $fp = null; if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { $fp = fsockopen('ssl://' . $this->requestDomainName, 443, $enum, $estr, $this->getTimeout()); } if ((!$fp) && (!($fp = fsockopen('tcp://' . gethostbyname($this->requestDomainName), 80, $enum, $estr, $this->getTimeout())))) { return false; } $out = "GET {$url} HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: {$this->requestDomainName}\r\n"; $out .= "User-Agent: {$this->requestUserAgent} (socket)\r\n"; $out .= "Connection: close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); stream_set_timeout($fp, $this->getTimeout()); $in = ''; while (!feof($fp)) { $in .= fgets($fp, 2048); } fclose($fp); $parts = explode("\r\n\r\n", trim($in)); return isset($parts[1]) ? $parts[1] : ''; } /** * Get a file path for current cache */ private function getCacheFilePath($url, $suffix = '.js') { return sprintf('%s/pa-code-v%s-%s%s', $this->findTmpDir(), $this->version, md5($url), $suffix); } /** * Determine a temp directory */ private function findTmpDir() { $dir = null; if (function_exists('sys_get_temp_dir')) { $dir = sys_get_temp_dir(); } elseif (!empty($_ENV['TMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TMP']); } elseif (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { $dir = realpath($_ENV['TMPDIR']); } elseif (!empty($_ENV['TEMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TEMP']); } else { $filename = tempnam(dirname(__FILE__), ''); if (file_exists($filename)) { unlink($filename); $dir = realpath(dirname($filename)); } } return $dir; } /** * Check if PHP code is cached */ private function isActualCache($file) { if ($this->ignoreCache()) { return false; } return file_exists($file) && (time() - filemtime($file) < $this->cacheTtl * 60); } /** * Function to get JS tag via different helper method. It returns the first success response. */ private function getCode($url) { $code = false; if (!$code) { $code = $this->getCurl($url); } if (!$code) { $code = $this->getFileGetContents($url); } if (!$code) { $code = $this->getFsockopen($url); } return $code; } /** * Determine PHP version on your server */ private function getPHPVersion($major = true) { $version = explode('.', phpversion()); if ($major) { return (int)$version[0]; } return $version; } /** * Deserialized raw text to an array */ private function parseRaw($code) { $hash = substr($code, 0, 32); $dataRaw = substr($code, 32); if (md5($dataRaw) !== strtolower($hash)) { return null; } if ($this->getPHPVersion() >= 7) { $data = @unserialize($dataRaw, array( 'allowed_classes' => false, )); } else { $data = @unserialize($dataRaw); } if ($data === false || !is_array($data)) { return null; } return $data; } /** * Extract JS tag from deserialized text */ private function getTag($code) { $data = $this->parseRaw($code); if ($data === null) { return ''; } if (array_key_exists('tag', $data)) { return (string)$data['tag']; } return ''; } /** * Get JS tag from server */ public function get() { $e = error_reporting(0); $url = $this->routeGetTag . '?' . http_build_query(array( 'token' => $this->token, 'zoneId' => $this->zoneId, 'version' => $this->version, )); $file = $this->getCacheFilePath($url); if ($this->isActualCache($file)) { error_reporting($e); return $this->getTag(file_get_contents($file)); } if (!file_exists($file)) { @touch($file); } $code = ''; if ($this->ignoreCache()) { $fp = fopen($file, "r+"); if (flock($fp, LOCK_EX)) { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } else { $fp = fopen($file, 'r+'); if (!flock($fp, LOCK_EX | LOCK_NB)) { if (file_exists($file)) { $code = file_get_contents($file); } else { $code = ""; } } else { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } error_reporting($e); return $this->getTag($code); } } /** Instantiating current class */ $__aab = new __AntiAdBlock_6335517(); /** Calling the method get() to receive the most actual and unrecognizable to AdBlock systems JS tag */ return $__aab->get();