Foto: screenshot Facebook video

Zastupnica karolina Vidović Krišto podnijela je kaznenu prijavu protiv premijera Andreja Plenkovića, gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i vlasnika PPD-a Pavla Vujnovca “zbog udruživanja s ciljem počinjenja kaznenog djela, ostvarivanja ne-pripadajuće imovinske koristi, nanošenja štete proračunu RH i proračunu Grada Zagreba, te ugrožavanja financijske stabilnosti RH, počinjene u slučaju trgovanja plinom između INA d.d. i HEP d.d”.

Karolina Vidović Krišto je detaljno obrazložila zašto je podnijela prijavu protiv spomenute četvorke.“Andrej Plenković, kao čelni čovjek Vlade RH, a u dogovoru s drugo-prijavljenim Pavlom Vujnovcem, nije ukinuo Uredbu od 14. rujna 2022. o obvezi INA d.d. da prodaje plin HEP-u d.d.

Ne-ukidanje navedene Uredbe Vlade RH jest namjera predsjednika vlade Plenkovića da priskrbi drugo-prijavljenom Vujnovcu i njegovoj tvrtki PPD, netržišnu i ne-pripadajuću zaradu, a na štetu hrvatskih poreznih obveznika.

Plenkovićeva vlada je Uredbom od 14. rujna 2022. obvezala INA d.d. da plin proizveden u RH prodaje HEP-u po 47 eura po MWh. Početkom 2023. godine skladište podzemnog plina OKOLI bilo je puno, te je obveza vlade bila ukinuti navedenu Uredbu, s obzirom na to da nije više bilo ugroženosti opskrbe hrvatskih građana i gospodarstva.

Uz popunjenost skladišta, činjenica da je cijena plina na europskom tržištu sustavno padala (te je ponuda plina bila nadprosječna) nalagala je vladi da ukine Uredbu.Prvo-prijavljeni Andrej Plenković, u dogovoru s drugo-prijavljenim Pavlom Vujnovcem, nije ukidao navedenu Uredbu, kako bi HEP d.d. (koji je pod izravnim nadzorom Plenkovića) imao izliku za prodavanje plina po netržišnim uvjetima upravo Vujnovčevom PPD-u.

Nesumnjiva je namjera počinjenja kaznenog djela predsjednika vlade Andreja Plenkovića, s obzirom na to da kroz niz mehanizama nadzire rad HEP-a, te je bio potanko (i to na dnevnoj bazi) informiran o stanju na tržištu plina.

Predsjednik vlade bio je informiran o tržišnim kretanjima trgovanja plinom putem ministra gospodarstva (dakle, Skupštine HEP-a) i putem NO HEP-a koji je osobno odabrao. Isto tako, predsjednik Uprave HEP-a, Frane Barbarić, kojega je upravo Plenković postavio na navedenu funkciju, u izravnoj je komunikaciji s predsjednikom vlade; dakle, predsjednik vlade bio je svjestan da će zadržavanje na snazi Uredbe o otkupu plina prouzročiti veliku materijalnu štetu HEP-u i hrvatskim poreznim obveznicima.Upravo je u prvim mjesecima 2023. godine (znači, u vremenu generiranja gubitaka kroz HEP-ovo skupo kupovanje plina i prodaje PPD-u po smješno niskoj cijeni) Plenković dogovarao pokrivanje gubitaka HEP-u, i to novcima hrvatskih poreznih obveznika – i to u visini od 900 milijuna eura.

Ova činjenica dokazuje namjeru priskrbljivanja enormne i netržišne dobiti PPD-u, počinjenjem dvostruke štete hrvatskih poreznim obveznicima: prvo – netržišnim prodavanjem plina PPD-u, zbog kojih je HEP imao manje prihode, i drugo – pokrivanjem tih gubitaka iz proračuna RH.

Protupravna povezanost Andreja Plenkovića i Pavla Vujnovca dokazana je u niz primjera i prije opisanog slučaja INA-HEP. Samo predsjednik vlade ima moć utjecati na niz dužnosnika da pogoduju PPD-u i Vujnovcu, a što sljedeći slučajevi dokazuju:– HEP, koji je pod nadzorom Andreja Plenkovića, 2021. godine, protivno uvjetima natječaja, isplatio je PPD-u 100%-ni avans koji nije bio predviđen ugovorom, što jest nedvojbeno protupravno pogodovanje.

– predsjednik vlade Andrej Plenković, propuštajući preuzimanje upravljanja poslovnim udjelima sankcioniranih tvrtki vlasnika poslovnih udjela Fortenove, omogućio je Pavlu Vujnovcu da s 29% upravlja Fortenovom, što jest protivno hrvatskim i europskim normama, te protivno interesima hrvatskih potrošača.

– predsjednik vlade Andrej Plenković blokirao je rad državnih institucija (kao što je Ured za sprječavanje pranja novca) kako bi Pavao Vujnovac i njegovi partneri preuzeli većinsko vlasništvo nad tvrtkom Dalekovod d.d., pri čemu su Pavao Vujnovac i partneri počinili niz kaznenih dijela te oštetili proračun RH.

– predsjednik vlade Andrej Plenković je utjecajem na pravosudna tijela spriječio istraživanja Vujnovčevog partnera Josipa Jurčevića koji je obavljao transakcije s majkom prvoosumnjičenog Damira Škugora iz plinske afere br. 1. (Afera INA – pronevjera 1 milijarde kuna). Navedeni Jurčević je, kupujući potraživanje od majke g. Škugora, te vršeći isplate iz Republike Malte, omogućio milijunsku zaradu bez da je umirovljenica, gđa. Škugor, imala referenci u tom poslovanju, niti je gđa. Škugor investirala sredstva u realizaciji tog posla. Dakle, nesporna je upletenost Vujnovčevog partnera i u plinsku aferu br. 1, koji, pak, nisu obuhvaćeni u istrazi te afere.

– Predsjednik Vlade Plenković je protivno zakonu i načelu savjesnog gospodarenja, omogućio PPD-u da u partnerstvu s INA-om preuzme većinski udio u Petrokemiji d.d., pri čemu su INA i PPD bez stvarnog investiranja postali vlasnici Petrokemije. Nakon 4 godine i ne-izvršavanja obveza iz ugovora sa RH, Plenkovićeva vlada je dopustila prodaju Petrokemije kupcu iz Turske bez da je utvrđeno jesu li PPD i INA izvršili svoje ugovorne obveze.

Pavao Vujnovac, vlasnik PPD-a i ENNA grupe, inicirao je štetno ponašanje predsjednika vlade Andreja Plenkovića i zadržavanje Uredbe od 14. rujna 2022., koja je prouzročila znatnu štetu HEP-u.Drugo-prijavljeni Pavao Vujnovac je, uz zaštitu Andreja Plenkovića, proveo ovaj štetni posao s treće-prijavljenim Franom Barbarićem, predsjednikom Uprave HEP-aHEP je kupovao plin, sukladno Uredbi vlade, po 47 eura po MWh od INE, a prodavao ga PPD-u za 10 eura po MWh.Drugo-prijavljeni Pavao Vujnovac je taj netržišno nisko plaćeni plin prodavao Gradskoj Plinari Zagreb Opskrba po 106 eura po MWh, čime je uprihodio ne-pripadajuću i zelenašku zaradu.

Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a, kojeg je na to mjesto postavio upravo Andrej Plenković, u niz drugih slučajeva pogodovao je Pavlu Vujnovcu, te je Barbarić izvršavao naloge Andreja Plenkovića i nanosio štetu HEP-u te proračunu RH.

Treće-prijavljeni Barbarić svjesno je stvarao gubitke za HEP (za koje snosi zakonsku odgovornost), istovremeno dogovarajući s predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem da tu štetu, i ne-pripadajuću zaradu Pavla Vujnovca, financiraju porezni obveznici RH.Dokaz tomu je Odluka Vlade RH od 30. ožujka 2023. da pokrije gubitke HEP-a isplatom od 900 milijun eura poreznih sredstava hrvatskih građana.Frane Barbarić nije koristio mogućnosti trgovanja plina na europskom tržištu, već je uglavnomtrgovao s PPD-om, pod izlikom energetske krize, nanoseći svjesno milijunske štete HEP-u, te posredno poreznim obveznicima RH.

4. Četvrto-prijavljeni, gradonačelnik Grada Zagreba, Tomislav Tomašević, pasivno je promatrao generiranje ogromnih gubitaka Gradske plinare Zagreb Opskrba (GPZO) koji nastaju uslijed netržišnog i štetnog dobavljačkog ugovora GPZO s PPD-om.Gradonačelnik Tomislav Tomašević javno je izjavljivao da je predmetni ugovor o kupnji plina štetan, ali unatoč javnim izjavama nije naložio GPZO-u da raskine isti, što je bio obvezan učiniti.Svaki ugovor koji je nastao na temelju protupravnih radnji i koji pričinjava štetu, pravno je ništavan. Dakle, gradonačelnik Tomašević je bio obvezatan naložiti GPZO da raskine ugovor između GPZO i PPD-a.Trenutačno je cijena koju GPZO plaća PPD-u trostruko viša nego na europskom tržištu.Nesporno je da su žrtve protuzakonitog djelovanja prijavljene četvorice porezni obveznici RH, a istovremeno, na šteti koju trpe hrvatski građani, korist imaju Pavao Vujnovac i PPD.

DORH je dužan objektivno utvrditi sve gore opisane činjenice, te isto tako, putem odgovarajućih institucija RH (Ured za sprječavanje pranja novca) te drugih europskih organizacija, izvršiti provjeru imovine četvorice prijavljenih u Hrvatskoj i u inozemstvu.Vjerojatnost, da se ovako brutalno otvorena pogodovanja, na štetu vlastitih građana, događaju bez protuusluge osobama koje tu vrstu zlouporaba omogućuju, izrazito je niska”, ističe Karolina Vidović Krišto.