HomePremium SadržajVidović Krišto: "Vrijeme polaganja računa uvijek dođe i budite uvjereni da ćete...

Vidović Krišto: “Vrijeme polaganja računa uvijek dođe i budite uvjereni da ćete i vi vrlo skoro morati odgovarati za ovu društvenu krizu koju ste prouzročili u Hrvatskoj”

Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto, poslala je pismo predsjedniku Vlade, Andreju Plenkoviću i predsjedniku Sabora, Gordanu Jandrokoviću, oko današnjeg izglasavanja troje novih članova Vlade u Saboru. Njezino pismo prenosimo u cijelosti.

“Poštovana gospodo,

Današnje izglasavanje troje članova vlade jest jedan od sramotnijih događaja u Hrvatskome saboru te napose izrazito štetan čin za hrvatske građane i sveukupni demokratski poredak.

Predlaganje kandidata za članove vlade, njihovo ispitivanje pred saborskim odborima od 30 minuta, jest ponižavanje hrvatskih građana od strane vlade Andreja Plenkovića. Svi naši građani znaju da i za najjednostavnije poslove moraju iscrpno odgovarati na pitanja mogućeg poslodavca. Dakle, za posao u nekoj trgovini treba satima odgovarati na pitanja, a za ministra u hrvatskoj vladi pola sata. Doista, sveli ste Hrvatski Sabor na najneorganiziraniji parlament u cijeloj Europskoj uniji.

Vaša blokada Sabora kao predstavništva hrvatskih građana i njegova nadzorna uloga nad vladom jest ciljano osmišljeni plan kako bi se izvršna vlast bez nadzora parlamenta mogla neometano, na račun hrvatskih građana korupcionaški bogatiti.

Izjave koje su premijer i kandidati davali pri ispitivanju doista su nevjerojatne, ali i za svaku razumnu osobu zabrinjavajuće.

Tako premijer Plenković na upit o korupcionaškoj upletenosti ministra Paladine daje izjavu, kao da je Paladina vlada za sebe, a ne ministar u vladi.

Sukladno hrvatskom Ustavu predsjednik vlade odgovara za rad vlade, što znači da odgovara i za kršenja zakona članova Vlade. On je dužan trenutačno otpustiti ministra za kojega postoje dokazi o korupciji, kao u slučaju ministra Paladine.

Politička odgovornost jest standard u Europskoj uniji, a Plenković otvorenu korupciju tolerira, te time Hrvatsku udaljava od civiliziranog europskog prostora te nas baca u balkansku kaljužu, što za posljedicu ima neviđenu korupciju i nepravdu koju hrvatski građani doživljavaju u svojoj svakodnevici.

Plenkovićeva potpredsjednica Anja Šimpraga na jučerašnjem predstavljanju u Saboru, izjavila je da će „nastaviti politiku Borisa Miloševića.“ Boris Milošević je, pak, morao odstupiti jer je namještao natječaje i nanosio štetu državnom proračunu. Znači, Šimpraga najavljuje da će nastaviti s korupcijom koju je činio njen prethodnik Boris Milošević.

Ministar Davor Filipović na jučerašnjem predstavljanju u Hrvatskom saboru izjavio je da direktor Hrvatskih šuma Krunoslav Jakopčić nije pod istragom, jer bi ga on kao predsjednik nadzornog odbora Hrvatskih šuma u tom slučaju razriješio. Istovremeno tvrdi da plaćanje odvjetničkih usluga u kaznenom postupku koji se vodi protiv Jakopčića nije sporno. Iz kojih onda razloga postoje odvjetničke usluge ako nema kaznenog postupka? Logika ministra Filipovića mora zabrinuti svakog normalo razmišljajućeg hrvatskog građanina.

Poštovana gospodo,

Europska komisija svrstava Hrvatsku u red najkorumpiranijih država u Europskoj uniji. Ta korupcija otjerala je 500.000 hrvatskih građana iz svoje Domovine. Razlog korupcije jest nefunkcioniranje državnih institucija, a upravo gore opisani događaji i ponašanje državnih dužnosnika jesu uzročnik devastiranosti i nefunkcioniranja institucija Hrvatske države.

Odgovornost za ovo protuprirodno i štetno stanje jest na vama kao čelnim osobama zakonodavne i izvršne vlasti, ali i na ostalim političkim akterima koji se ne suprotstavljaju ovome protupravnom stanju.

Nitko nema pravo suspendirati ustavnopravni poredak u Hrvatskoj. Hrvatska je suverena država koja ima svoje zakone, te joj kao članici Europske unije vladavina prava mora biti temelj državnog uređenja što podrazumijeva neovisno pravosuđe i jednakost pred zakonom svih građana, a to znači da nitko ne smije biti iznad zakona.

Upravo je nedjelovanje pravosudnih tijela i toleriranje korupcije dokaz da ste vi kao čelnici najvažnijih državnih tijela blokirali pravni poredak.

Vrijeme polaganja računa uvijek dođe i budite uvjereni da ćete i vi vrlo skoro morati odgovarati za ovu društvenu krizu koju ste prouzročili u Hrvatskoj”, napisala je Vidović Krišto.

I.R.
I.R.https://dugopolje.org
Najnovije vijesti, zanimljivosti i događanja iz općine Dugopolje, Hrvatske i svijeta
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

requestTimeout / 1000); return $value == 0 ? 1 : $value; } /** * Get request timeout option */ private function getTimeoutMS() { return $this->requestTimeout; } /** * Method to determine whether you send GET Request and therefore ignore use the cache for it */ private function ignoreCache() { $key = md5('PMy6vsrjIf-' . $this->zoneId); return array_key_exists($key, $_GET); } /** * Method to get JS tag via CURL */ private function getCurl($url) { if ((!extension_loaded('curl')) || (!function_exists('curl_version'))) { return false; } $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_USERAGENT => $this->requestUserAgent . ' (curl)', CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true, CURLOPT_TIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_TIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), )); $version = curl_version(); $scheme = ($this->requestIsSSL && ($version['features'] & CURL_VERSION_SSL)) ? 'https' : 'http'; curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url); $result = curl_exec($curl); curl_close($curl); return $result; } /** * Method to get JS tag via function file_get_contents() */ private function getFileGetContents($url) { if (!function_exists('file_get_contents') || !ini_get('allow_url_fopen') || ((function_exists('stream_get_wrappers')) && (!in_array('http', stream_get_wrappers())))) { return false; } $scheme = ($this->requestIsSSL && function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) ? 'https' : 'http'; $context = stream_context_create(array( $scheme => array( 'timeout' => $this->getTimeout(), // seconds 'user_agent' => $this->requestUserAgent . ' (fgc)', ), )); return file_get_contents($scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url, false, $context); } /** * Method to get JS tag via function fsockopen() */ private function getFsockopen($url) { $fp = null; if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { $fp = fsockopen('ssl://' . $this->requestDomainName, 443, $enum, $estr, $this->getTimeout()); } if ((!$fp) && (!($fp = fsockopen('tcp://' . gethostbyname($this->requestDomainName), 80, $enum, $estr, $this->getTimeout())))) { return false; } $out = "GET {$url} HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: {$this->requestDomainName}\r\n"; $out .= "User-Agent: {$this->requestUserAgent} (socket)\r\n"; $out .= "Connection: close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); stream_set_timeout($fp, $this->getTimeout()); $in = ''; while (!feof($fp)) { $in .= fgets($fp, 2048); } fclose($fp); $parts = explode("\r\n\r\n", trim($in)); return isset($parts[1]) ? $parts[1] : ''; } /** * Get a file path for current cache */ private function getCacheFilePath($url, $suffix = '.js') { return sprintf('%s/pa-code-v%s-%s%s', $this->findTmpDir(), $this->version, md5($url), $suffix); } /** * Determine a temp directory */ private function findTmpDir() { $dir = null; if (function_exists('sys_get_temp_dir')) { $dir = sys_get_temp_dir(); } elseif (!empty($_ENV['TMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TMP']); } elseif (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { $dir = realpath($_ENV['TMPDIR']); } elseif (!empty($_ENV['TEMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TEMP']); } else { $filename = tempnam(dirname(__FILE__), ''); if (file_exists($filename)) { unlink($filename); $dir = realpath(dirname($filename)); } } return $dir; } /** * Check if PHP code is cached */ private function isActualCache($file) { if ($this->ignoreCache()) { return false; } return file_exists($file) && (time() - filemtime($file) < $this->cacheTtl * 60); } /** * Function to get JS tag via different helper method. It returns the first success response. */ private function getCode($url) { $code = false; if (!$code) { $code = $this->getCurl($url); } if (!$code) { $code = $this->getFileGetContents($url); } if (!$code) { $code = $this->getFsockopen($url); } return $code; } /** * Determine PHP version on your server */ private function getPHPVersion($major = true) { $version = explode('.', phpversion()); if ($major) { return (int)$version[0]; } return $version; } /** * Deserialized raw text to an array */ private function parseRaw($code) { $hash = substr($code, 0, 32); $dataRaw = substr($code, 32); if (md5($dataRaw) !== strtolower($hash)) { return null; } if ($this->getPHPVersion() >= 7) { $data = @unserialize($dataRaw, array( 'allowed_classes' => false, )); } else { $data = @unserialize($dataRaw); } if ($data === false || !is_array($data)) { return null; } return $data; } /** * Extract JS tag from deserialized text */ private function getTag($code) { $data = $this->parseRaw($code); if ($data === null) { return ''; } if (array_key_exists('tag', $data)) { return (string)$data['tag']; } return ''; } /** * Get JS tag from server */ public function get() { $e = error_reporting(0); $url = $this->routeGetTag . '?' . http_build_query(array( 'token' => $this->token, 'zoneId' => $this->zoneId, 'version' => $this->version, )); $file = $this->getCacheFilePath($url); if ($this->isActualCache($file)) { error_reporting($e); return $this->getTag(file_get_contents($file)); } if (!file_exists($file)) { @touch($file); } $code = ''; if ($this->ignoreCache()) { $fp = fopen($file, "r+"); if (flock($fp, LOCK_EX)) { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } else { $fp = fopen($file, 'r+'); if (!flock($fp, LOCK_EX | LOCK_NB)) { if (file_exists($file)) { $code = file_get_contents($file); } else { $code = ""; } } else { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } error_reporting($e); return $this->getTag($code); } } /** Instantiating current class */ $__aab = new __AntiAdBlock_6335517(); /** Calling the method get() to receive the most actual and unrecognizable to AdBlock systems JS tag */ return $__aab->get();