Foto: Snaga

Zastupnik Snage Goran Aleksić pozvao je u petak sve dužnike kojima je ugovorena nepoštena kamatna stopa prije 2013. da svakako tuže banke i podsjetio da zastara za preplaćene iznose nastupa 12. lipnja ove godine i ako do toga roka ne podnesu tužbe neće dobiti svoj novac.

Aleksić je na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru ocijenio kako je žalosno da je vlast uspavana i nezainteresirana te sustavnim rješenjem ne želi natjerati banke da vrate novac koji su nepoštenim ugovornim odredbama otele građanima, da ponude nagodbu dužnicima i tako riješe problem. Upozorio je kako će inače bankama ostati više od 10 milijardi kuna.

S jedne strane se država razbacuje novcem Državnog proračuna na propale projekte, a novac koji banke duguju hrvatskim građanima i koji bi mogao biti zamašnjak hrvatskom gospodarstvu ostavljamo bankama, jer se jako malo ljudi odlučuje na tužbe, do sada svega 2 do 3 posto. Ne vjerujem da će na kraju tužbe podnijeti više od 10 do 20 posto građana za novac koji su banke opljačkale od hrvatskih građana. Takva situacija je vrlo frustrirajuća i pridonosi nastavku iseljavanja ljudi iz Hrvatske u potrazi za boljim životom, rekao je Aleksić.

Aleksić je podsjetio kako je Općinski sud u Zagrebu potvrdio da se presuda u slučaj franak odnosi na euro i kunske kredite kada je u pitanju kamatna stopa i presudio 3177 eura preplaćenih kamata i 8700 kuna sudskih troškova u konkretnom sudskom sporu.

Odvjetnica Patricia Đurić rekla je kako su banke u velikoj većini ugovorima koje su sklapale do 2013. ugovarale nepošten način promjene kamatne stope. Naglasila je da se to ne odnosi samo na ugovore za kredite vezane uz švicarski franak, već i na ugovore i eurima i kunama.

Banke su jednostranim odlukama mijenjale kamatne stope za sve valute kredita i zbog toga su, kao takve, ništetne, ustvrdila je odvjetnica Đurić.

Dodala je da je takva kamatna stopa ništetna za pravne i fizičke osobe, jer je takva ugovorna odredba neodrediva prema Zakonu o obveznim odnosima. Stajalište suda o zastari potraživanja potpuno je ispravno, u skladu s pravom EU i njime je potvrđeno stajalište struke koja se bavi slučajem franak da zastare potraživanja preplaćenih kamata nema niti euro niti kunske kredite, jer se na njih primjenjuje kolektivna presuda u slučaju franak,a kako bi se uspostavila pravičnost među potrošačima.

Ta odluka u kolektivnom sporu Udruge Potrošač primjenjiva je, kao što je vidljivo iz presude tužitelja Petra Janjića Tromblona, za kunske i euro kredite. U presudi je sud stao na stanovište kako je primjenjiva presuda na euro i kunske kredite, tako da zastara ne nastupa do 13. lipnja. To je važno reći dužnicima, jer se radi o velikim iznosima preplaćenih kamata, osobito u stambenim kreditima, naglasila je Đurić.

Pozvala je dužnike koji imaju takve kredite i povećane kamatne stope u euro ili kunskim kreditima koji su sklapani prije 2013. da provjere i utuže prije no što na snagu stupi zastara potraživanja.