Foto: BMI - Bundesministerium für Inneres / Facebook / Ilustracija

U srijedu su ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner i državni tajnik Florian Tursky predstavili digitalnu potvrdu o registraciji. Prekretnica u austrijskoj digitalizaciji postavljena je u listopadu 2022. s novom platformom „eID” i digitalnom vozačkom dozvolom. Građani sada mogu jednostavno, sigurno i digitalno pokazati prometnu dozvolu za svoj automobil i druga motorna vozila na svom pametnom telefonu.

Na taj način možete dokazati izvršnoj vlasti da je korišteno motorno vozilo uredno registrirano u Austriji. Uz digitalnu vozačku dozvolu i digitalni dokaz o starosti, ovo je sljedeća digitalna iskaznica u “eID” platformi.

“Uvođenjem digitalne potvrde o registraciji ne samo da smo izradili treću austrijsku digitalnu osobnu iskaznicu, već smo digitalizirali cijeli sustav kontrole prometa. Cilj mi je dovesti administraciju tamo gdje su ljudi, a u današnjem modernom svijetu da je pametni telefon”, kaže Tursky.

Od sada je dostupan još jedan digitalni dokaz u obliku digitalne potvrde o registraciji. “Digitalnu prometnu dozvolu može koristiti svaka osoba koja ima registrirano motorno vozilo, bez obzira na to posjeduje li karticu ili papirnatu prometnu dozvolu. Ubuduće će uz digitalnu vozačku dozvolu biti dovoljno samo da uz sebe nosi svoj pametni telefon njih unutar Austrije”, dodao je.

Ministar unutarnjih poslova Karner uvjeravao je da će učinkovita kontrola policije biti zajamčena korištenjem odgovarajućih pametnih telefona.

Za učitavanje digitalne registracijske potvrde u aplikaciji “eAusweise”, na istom uređaju mora biti instalirana aplikacija “Digital Office” i mora biti dostupan potpuno funkcionalan ID-Austria. Daljnji uvjeti su aktiviran otisak prsta ili prepoznavanje lica na mobitelu i posjedovanje valjane austrijske prometne karte na vlastito ime.

Ako su ispunjeni svi zahtjevi, potvrda o pristupu može se učitati u aplikaciju “eIDs”. Ako je više vozila registrirano na jednu osobu, učitavaju se podaci za sva vozila. Sudionici u registracijskoj vlasničkoj grupi također mogu učitati registracijske podatke – piše KROATIV.at