Foto: Pixabay

Europska komisija objavila je poziv za podnošenje prijedloga za programe promicanja europskih poljoprivrednih proizvoda diljem svijeta i unutar EU. Ove godine raspoloživo je 169 milijuna eura za sufinanciranje programa, za razliku od 142 milijuna eura koliko je bilo na raspolaganju u 2017. godini.

Programi promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda mogu obuhvaćati širok raspon od općih kampanja o zdravoj prehrani na određenim tržištima, do pojedinačnih sektorskih proizvoda koje mogu promovirati proizvođačke organizacije, udruge i sl. Prema najavama EU agencije za potrošače, zdravstvo, poljoprivredu i prehranu (CHAFEA), za ovogodišnju će kampanju pružiti i niz alata pomoći potencijalnim podnositeljima zahtjeva kako bi uspješno izradili i prijavili projekte.

Kampanja će trajati tri godine

EU povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan istaknuo je kako je EU najveći svjetski trgovac poljoprivrednim prehrambenim proizvodima i najbolja adresa na svijetu za kvalitetnu hranu. Financirat će se, među ostalim i programi koji promiču održivi uzgoj, kao i kampanje namijenjene promicanju zdrave prehrane i veće potrošnje voća i povrća.

Na natječaj se mogu javiti razne organizacije poput trgovačkih, proizvođačkih i agro-prehrambena tijela odgovorna za promidžbene aktivnosti, navode u EK. Za tzv. “jednostavne” programe mogu se prijaviti jedna ili više organizacija iz iste zemlje EU, dok za složene programe projekta mogu podnijeti najmanje dvije nacionalne organizacije iz najmanje dvije države članice ili jedna ili više europskih organizacija.

Kampanje koje slijede obično traju kroz tri godine, a prijave se mogu dostaviti do 12. travnja 2018.putem posebne web stranice, dok će Komisija potom procijeniti prijedloge i objaviti korisnike na jesen.

Više informacija bit će objavljeno tijekom niza “Info dana” koji će se organizirati diljem EU, a prvi će se održati 31. siječnja u Bruxellesu.