Foto: Pixabay

U ponedjeljak je počela provedba desete državne mature, i to pisanjem materinskih jezika, testa za nacionalne manjine. O 10. državnoj maturi govorili su danas na konferenciji za medije ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) prof. Ivana Katavić i Zlatko Zadelj, načelnik odjela za organizaciju i provođenje državne mature.

Državna matura obvezna je samo za učenike gimnazijskog programa, ali ju mogu polagati i učenici strukovnog i umjetničkog programa. Osim njih, ispite polažu i pristupnici koji su najmanje četverogodišnje obrazovanje završili u RH, ali i oni koji nisu u njoj završili, no njihovo je obrazovanje ekvivalentno našem.

Svaki ispit državne mature sastoji se od obveznog i izbornog dijela ispita. Obvezni dijelovi ispita su: hrvatski jezik, matematika i engleski jezik, oni uključuju A i B razinu. Svaki pristupnik može pisati najviše šest ispita izbornog dijela u jednom roku.

Učenik gimnazijskog programa obrazovanja uspješno je položio državnu maturu samo ako je položio sve izborne dijelove programa ispita državne mature, objašnjeno je na konferenciji.

Pojačan nadzor

Centar je od ove godine počeo razvijati mrežu nadzora.

– Obveza je osigurati svim učenicima i pristupnicima pisanje ispita državne mature u jednakim uvjetima i pri jednakim kriterijima. Voditelji nadzora radili su cijelu godinu na edukaciji nadzornika – izjavila je Katavić.

Ukoliko se nekog učenika uhvati u nedopuštenom ponašanju,  svi ispiti iz tog ispitnog roka mu se poništavaju, a već na sljedećem, jesenskom roku, može ponovno pristupiti ispitima.

Ove godine nadzor će ići u školu na takav način da škola ne zna koji je razlog njihova dolaska – je li to slučajni odabir ili su utvrdili da postoje odstupanja, pojasnila je Katavić. Zadelj dodaje kako su analizirajući slučajeve prekršaja shvatili da je riječ o izoliranim slučajevima.

Nisu htjeli u detalje o tim izoliranim slučajevima niti koje su škole u pitanju, ali Katavić pojašnjava:

– Indeks varanja obuhvaća međuvršnjačko varanje, nastavnik nije imao dovoljno pozornosti prema učenicima za vrijeme pisanja državne mature.

Novost: Esej iz hrvatskog jezika nosi 40 bodova

Jedna od novosti je i esej iz hrvatskoj jezika, koji u ukupnom zbroju bodova sada predstavlja jednu trećinu, za razliku od prethodnih godina kada je to bila polovina ukupnog rezultata.

Katavić se na kraju obratila i maturantima:

– Vjerujem da su kroz dosadašnje srednjoškolsko obrazovanje naučili što im je potrebno da bi uspješno položili ispite državne mature.  Neka se drže uputa koje će im čitati njihovi nastavnici – poručila je, dodavši: Znanje imaju, sada je vrijeme da ga pokažu.

Na konferenciji je rečeno i da je Povjerenstvo za prilagodbu riješilo preko 270 zahtjeva te napisalo pripadajuće Odluke o prilagodbi ispitne tehnologije. Ispitni materijali za učenike s teškoćama su pripremljeni za tisak.

Rečeno je i da su izrađena i objavljena tri priručnika na naslovnici stranice www.ncvvo.hr i www.postani-student.hrputem koje se svi pristupnici prijavljuju u sustav ispita državne mature.

Putem telefona i elektroničke pošte kontinuirano je pružana podrška učenicima i pristupnicima.

Na konferenciji je rečeno i kako je naknadno prijavljeno 270 ispita, 889 ispita je promijenjeno ili je promijenjena razina, a 6908 ispita je naknadno odjavljeno, piše HRT.