DRŽAVNI APARAT BUJA: Šimpraga ima novu savjetnicu, bivšu pretendenticu na njeno mjesto

0
Doto: Screenshot N1

Snježana Vasiljević, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu postala je posebna savjetnica Anji Šimpragi, potpredsjednici Vlade iz redova srpske manjine.

Kako je navedeno u Vladinim dokumentima bit će savjetnica za “poslove podrške potpredsjednici Vlade vezane uz analizu zakonodavnog okvira u pogledu nacionalnih manjina i ljudskih prava na nacionalnoj i razini EU te savjetodavne poslove vezane uz nacionalno i europsko antidiskriminacijsko pravo i međunarodnopravne aspekte ravnopravnosti spolova i suzbijanja diskriminacije”.

Snježana Vasiljević na Pravnom fakultetu u Zagrebu predaje Europsko javno pravo, Pravo EU, Institucije i pravni sustav EU te Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije. Na FPZ-u predaje Pravo EU i upravljanje europskim projektima. Diplomirala je i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala na Cambridgeu.

Zanimljivo je da je Snježana Vasiljević svojedobno bila kandidatkinja za potpredsjednicu Vlade iz redova srpske zajednice, ali je na kraju na tu poziciju došla Anji Šimpraga.

Anita M.