“Game of Stones”: Projekt na kojem 30 mladih iz Europe uče o dalmatinskoj zagori o kojoj će snimati i filmove

Must Read
I.R.https://dugopolje.org
Najnovije vijesti, zanimljivosti i događanja iz općine Dugopolje, Hrvatske i svijeta

Udruga Lokalna akcijska grupa Zagora, osnovana2015. godine udruživanjem predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja 5 općinasplitskog zaleđa (Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica iMuć), od svog osnutka nastoji osnažiti ruralni prostorna kojem djeluje provedbom EU projekata LEADERmetodologijom. Za jedan od takvih projekatanamijenjen mladima sa svog područja, LAG Zagora je ostvario potporu Agencije za mobilnost u protuvrijednosti od 16.000 € za provedbuERASMUS+ projekta pod nazivom “Game of Stones”.

Lokalna akcijska grupa Zagora sa sjedištem u Dugopolju, sa svojim partnerima na ovom projektu, udrugama: YOUth Connect iz Torina (Italija), The Yellow House iz Liverpoola (UK), LAG-om LEADER Sepra iz Hamine (Finska), TDM 2000 izNaxara (Malta) pripremala je projekt razmjenemladih od siječnja 2018. godine. Upravo je projektrazmjene mladih “Game of Stones” u periodu od 16. do 23. kolovoza 2018. na području LAG-a Zagora okupio ukupno 30 mladih u dobi od 18-30 godina iz5 europskih država. Mladi će tijekom navedenogtjedna na području LAG-a Zagora steći jedinstvenaiskustva u međukulturalnom i višejezičnomokruženju na način da će metodama neformalnogučenja proširiti svoja osnovna znanja o načinu imodalitetima kreiranja kratkometražne forme filmai/ili video-klipa.

Odabrane mješovite međunarodne grupe od 6 članova, tijekom svog boravka na području LAG-a Zagora upoznat će se s osnovnim temama iz filmskeumjetnosti: povijesti nastanka sedme umjetnosti, osnovnim pojmovima vezanim za filmsku umjetnost, upoznat će se s osnovnim tehničkim pojmovimavezanim uz film i proces njegova stvaranja, naučit ćepisati scenarij, snimati te montirati snimani materijal, te ga prezentirati javnosti. Zajednička tema svimkratkometražnim filmovima bit će kamen kojimDalmatinska zagora obiluje. Mladi će se u svrhuizrade ovih filmova upoznati s prirodnim i kulturnimvrijednostima s područja LAG-a Zagora (osobitozaštićenom prirodnom baštinomšpilja Vranjača,Mosor, kulturnom materijalnom baštinom poputKliške tvrđave te nematerijalnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a – ojkanjem i mediteranskomprehranom) te će izabrati neke od tih vrijednosti kojeće postati temama njihovih filmova. Kako je upravopodručje LAG-a Zagora kao i cijele Dalmatinskezagore obilježeno snažnim razvojem ruralnogturizma posljednjih godina, stvorena je pretpostavkada se mladima iz Europe pokažu vrijednosti ovogprostora, ali da se i od mladih iz Europe dobije dojamkako nas oni vide i doživljavaju, te što možemonaučiti iz takve interakcije, a sve u svrhu kako bi mlade s područja LAG-a Zagora potaknuli naafirmirano  razmišljanje I djelovanje u svojoj sredinikroz njegovanje vrijednosti poput otvorenosti, multikulturalnosti, tolerancije, dijalogasuradnje.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

ANITA PERVAN: Makarska može bolje!

Gospođo Pervan, koji su vaši razlozi ponovnog ulaska u aktivnu politiku Makarske, i zašto baš kroz Domovinski...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img