Foto: Pixabay

U džepovima korisnika teleoperatorskih usluga moglo bi ostati više novca.

Raskidanje ugovora s teleoperatorima ubuduće bi trebalo biti jeftinije i jednostavnije. HAKOM, regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, odlučila je stati na kraj praksi nekih teleoperatora koji naplaćuju, po HAKOM-u prenapuhane naknade za instalaciju internetskih i televizijskih priključaka.

Naime, HAKOM smatra da visoke naknade koje se kreću između tisuću i pol i pet tisuća kuna teleoperatori koriste kako bi obeshrabrili korisnike u promjeni operatora prije isteka ugovorne obveze.

Prema ovoj odluci Hakoma nećemo u potpunosti moći ubuduće mijenjati teleoperatore bez plaćanja penala. Ali bi trebalo biti znatno jeftinije jer Hakom od teleopratora koji naplaćuju jako visoke iznose za instalaciju priključaka prilikom ranijeg otkazivanja ugovorne obveze, traži da ih spusti na iznose realnih troškova koje same tvrtke imaju oko instalacije.