Na današnjoj sjednici  Općinskog vijeća  Dugopolja, klub vijećnika Hrvatske stranke prava – HSP najavio je kako će nastupiti s dva prijedloga za koja drže da su od interesa za  sve mještane Općine Dugopolje.

– Jedan prijedlog je iz mjera demografske obnove, dok je drugi iz domena poboljšanja komunalnog standarda mještana općine Dugopolje. U HSP Dugopolje držimo da  Općina Dugopolje kao najbogatija općina u Hrvatskoj  bez većih problema može  prihvatiti naše prijedloge i isfinacirati, tj provesti  prijedloge  Hrvatske stranke prava. – poručili su iz ove stranke.

HSP će predložiti  da se izmjeni članka 22. Odluka o visini naknade za novorođeno dijete i da se donese odluka o izmjeni visine naknada za rođenje djeteta i to :

Za prvo dijete 10.000,00 kn,
za drugo 20.000,00 kn,
za treće 30.000,00 kn,
za četvrto 40.000,00kn
za svako sljedeće dijete po 10.000,00 kn više. 


Smatraju da bi takva demografska mjera barem malo pridonijela većem broju prinova u mladim obiteljima odnosno da bi se mlade obitelji lakše odlučile na još jedno dijete.

– Donošenjem ove mjere Općina Dugopolje osim što bi pomogla mladim obiteljima u svojoj Općini, pridružila bi se i pomoći u demografskoj obnovi Republike Hrvatske kao što su to već napravile mnoge Općine i Gradovi u Republici Hrvatskoj. – kažu u HSP-u.

– HSP će također predložiti  da se donese odluka o besplatnom priključku na kanalizacijsku mrežu mještana na svim dijelovima gdje je takav priključak moguć, odnosno da Općina Dugopolje te troškove preuzme na sebe. Uz obrazloženje,  da je s obzirom na jako mali broj priključaka na kanalizacijsku mrežu potrebno donijeti odluku te se mještani oslobode plaćanja priključka na kanalizacijsku mrežu i time ubrza priključivanje i zatvaranje septičkih jama. – zaključili su iz HSP Dugopolja.