Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) da je HZZO pojačao kontrole u ordinacijama obiteljske zdravstvene zaštite sa ciljem smanjivanja stope bolovanja, koja je u ovoj godini porasla u odnosu na 2018. godinu.

Ukupna stopa bolovanja u razdoblju siječanj – lipanj 2019. iznosila je 3,65; od toga 1,83 na teret poslodavca, a 1,82 na teret HZZO-a. U istom razdoblju prošle godine ta je stopa bila 3,53; od toga 1,77 na teret poslodavca, a 1,76 na teret HZZO-a, navodi se u priopćenju.

Ovlašteni kontrolori HZZO-a u prvom polugodištu 2019. proveli su 2612 kontrola bolovanja pri ugovornim subjektima i pritom pregledali 4391 osiguranika te zaključili 1412 bolovanja ili 32 posto. Posebna povjerenstva za kontrolu bolovanja pregledala su 2678 osiguranika i zaključila 1241 bolovanja ili 46 posto kontroliranih bolovanja.

U prvom polugodištu 2019. sveukupno je pregledano 7069 osiguranika i zaključeno 2653 bolovanja ili 38 posto kontroliranih bolovanja. Sveukupno je pregledano 116 osiguranika više i zaključeno 197 bolovanja više nego u istom razdoblju prošle godine.

Uvršteni novi lijekovi i pomagala na liste

Na listu lijekova HZZO-a stavljeno je osam novih lijekova – za liječenje dijabetesa, sindroma kratkog crijeva, akutne limfoblastične leukemije, raka pluća, raka dojke, psorijaze, mišićne distrofije te amiotrofične lateralne skleroze.

Proširene su indikacije lijekova koji se već nalaze na listi, tako da će se na teret HZZO-a moći primjenjivati imunoterapija za prvu i drugu liniju liječenja metetastatskog neskvamoznog karcinoma pluća nemalih stanica.

Na osnovnu listu lijekova stavljeno je dodatnih 28 lijekova u 59 pakiranja, a na dodatnu listu lijekova 11 lijekova u 14 pakiranja koji su generičke paralele, kombinacije i dodatni oblici već postojećih lijekova na listi.

HZZO je na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala stavio nova istovrsna pomagala u skupinama obloga za rane, pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za govor i pomagala za urogenitalni sustav.

Na listu je stavljen i potrošni materijal za inzulinsku pumpu, te je omogućeno da ubuduće osobe koje su na teret HZZO-a opskrbljene mehaničkim insuflatorom/eksuflatorom za kućnu uporabu budu opskrbljene i aspiratorom i aspiracijskim kateterima.

HZZO povećao cijene zdravstvene zaštite svojim ugovornim partnerima

Kako je dogovoreno u pregovorima između Vlade i sindikata zdravstva o povećanju cijene rada , HZZO je na odgovarajući način uskladio, tj. povećao cijene zdravstvene zaštite svojim ugovornim partnerima. Za standardne timove iz djelatnosti primarne zdravstvene zaštite povećana je cijena fiksnog troška u dijelu koji se odnosi na vrijednost rada. Isto tako, uslijed povećanja cijena zdravstvene zaštite, povećani su i bolnički limiti i plaćanje za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

Financiranje rada pod nadzorom i pripravničkog staža

HZZO je donio odluku o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom na osnovu javnog natječaja koji je objavljen 26. srpnja, te 7. i 9. kolovoza.

HZZO je također donio odluku o izboru pripravnika – doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine za koje će se financirati pripravnički staž na osnovu javnog natječaja, koji je objavljen 26. srpnja, donosi HRT.