Foto: Screenshot YouTube

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović podnio je danas Zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora, sukladno članku 79. stavku 2. Ustava Republike Hrvatske.

Zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora, koji je upućen predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću, sadrži sljedeći dnevni red:

Zaključak kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje odmah, a najduže u roku od 15 dana, poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj i Zaključak kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje u roku 15 dana utvrditi koje su institucije i osobe odgovorne za financijsku štetu nanesenu Hrvatskoj elektroprivredi u provedbi Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Svoj Zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora predsjednik Milanović obrazložio je činjenicom da je prema Ustavu Republike Hrvatske dužan brinuti za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti.

„Budući da je već sedmi tjedan u tijeku zakoniti štrajk službenika i namještenika zaposlenih u pravosuđu, a pogotovo imajući u vidu činjenicu da je ovoga tjedna gotovo u cijelosti obustavljen rad sudova i državnih odvjetništava u Republici Hrvatskoj, držim kako je ozbiljno ugroženo redovito djelovanje pravosudne grane državne vlasti čime se ugrožava stabilnost ukupne državne vlasti“, stoji između ostaloga u obrazloženju Zahtjeva.

„Štrajk službenika i namještenika u pravosuđu ukazao je na njihov izrazito loš financijski status, ali i na druge, na žalost, brojne probleme pravosudnog sustava – materijalne, tehničke i organizacijske – koji traže hitnu i neizostavnu reakciju nadležnih državnih institucija. U situaciji kada sudbena vlast ne može uredno funkcionirati, kada građani ne mogu ostvarivati svoja zakonska i ustavna prava i kada ne postoji volja Vlade Republike Hrvatske da se takva situacija riješi, držim kako je potrebna hitna reakcija zakonodavne vlasti, Hrvatskog sabora, u cilju traženja rješenja za probleme u pravosuđu, stabilizacije situacije i ponovne uspostave redovitog funkcioniranja sudstva, a time i ukupne državne vlasti“, obrazložio je predsjednik Milanović.

Vezano uz drugu točku dnevnog reda, predsjednik Milanović je u Zahtjevu između ostaloga obrazložio:

„Kako Vlada Republike Hrvatske ne pokazuje namjeru hitno utvrditi sve okolnosti vezane uz preprodaju plina i sumnjivo poslovanje Hrvatske elektroprivrede, a imajući u vidu činjenicu da dio odgovornosti leži i na Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao nadležnom za energetski sektor, držim kako je Hrvatski sabor relevantna institucija koja treba provesti raspravu te obvezati Vladu Republike Hrvatske na žurno utvrđivanje odgovornosti i sankcioniranja osoba koje su odgovorne za propuste“.

Predsjednik Milanović očekuje od svih zastupnica i zastupnika da ispune svoju dužnost te aktivno sudjeluju u izvanrednom zasjedanju Hrvatskoj sabora jer, „člankom 81. Ustava Republike Hrvatske određeno je da Hrvatski sabor nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru“.

U nastavku objavljujemo cjelokupan sadržaj Zahtjeva za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora:

„Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora,temeljem odredbe članka 79. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, podnosimZahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog saborasa sljedećim dnevnim redom:

1. Zaključak kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje odmah, a najduže u roku od 15 dana, poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj i

2. Zaključak kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje u roku 15 dana utvrditi koje su institucije iosobe odgovorne za financijsku štetu nanesenu Hrvatskoj elektroprivredi d.d. u provedbi Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Obrazloženje

Predsjednik Republike Hrvatske ima ustavnu dužnost brinuti se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti. Da bi državna vlast redovito i usklađeno djelovala, nužno je, između ostalog, i redovito djelovanje sudbene vlasti.

Budući da je već sedmi tjedan u tijeku zakoniti štrajk službenika i namještenika zaposlenih u pravosuđu, a pogotovo imajući u vidu činjenicu da je ovoga tjedna gotovo u cijelosti obustavljen rad sudova i državnih odvjetništava u Republici Hrvatskoj, držim kako je ozbiljno ugroženo redovito djelovanje pravosudne grane državne vlasti čime se ugrožava stabilnost ukupne državne vlasti.

Građanima nije osigurana dostupna, pravodobna i kvalitetna zaštita njihovih prava i interesa od strane sudbene vlasti čime je ugrožena ravnopravnost građana pred zakonom, njihova prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske.

Dodatno zabrinjava činjenica da se usporava ili čak obustavlja i rad na kaznenim predmetima čime se izravno pogoduje osobama koje su počinile kaznena djela uključujući i ona koja se odnose na korupciju na najvišoj razini izvršne vlasti.

Štrajk službenika i namještenika u pravosuđu ukazao je na njihov izrazito loš financijski status, ali i na druge, na žalost, brojne probleme pravosudnog sustava – materijalne, tehničke i organizacijske – koji traže hitnu i neizostavnu reakciju nadležnih državnih institucija.

15. srpnja 2023. završeno redovito zasjedanje Hrvatskog sabora te da Hrvatski sabor neće zasjedati sve do 15. rujna 2023., dakle dva mjeseca u kojima će, ukoliko se ovakva situacija nastavi, nastati neotklonjiva šteta za naše građane te za Republiku Hrvatsku, te uzimajući u obzir da iz izjava predsjednika Vlade Republike Hrvatske i resornog ministra proizlazi da Vlada Republike Hrvatske nema namjeru poduzeti bilo kakvu aktivnost kako bi se osigurao uredan rad sudbene vlasti, smatram opravdanim da Hrvatski sabor na izvanrednom zasjedanju raspravi nastalu situaciju te obveže Vladu Republike Hrvatske na poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se izbjegla daljnja šteta.

Nadalje, u Hrvatskom saboru prošloga tjedna – na sjednici Odbora za gospodarstvo – potvrđeno je postojanje brojnih nepravilnosti vezanih uz prodaju plina od strane Hrvatske elektroprivrede d.d., najveće državne energetske tvrtke. Štoviše, potvrđene su ozbiljne sumnje da se taj važni nacionalni resurs, plin, preprodavao na način koji je nanio veliku financijsku štetu Hrvatskoj elektroprivredi d.d., a time i Republici Hrvatskoj odnosno svim našim građanima.

Da je šteta učinjena, potvrdila je i sama Vlada Republike Hrvatske kada je hitno izmijenila spornu uredbu koja je omogućila sumnjivu prodaju plina. Iz izjava sudionika ovog posla proizlazi da resorno ministarstvo nije na vrijeme poduzelo potrebne aktivnosti kako bi se šteta umanjila ili izbjegla.Na žalost, suprotno najavama iz Vlade Republike Hrvatske, do sada nije utvrđeno tko je odgovoran za to, niti je bilo sankcija za evidentnu počinjenu financijsku štetu. Iako je prodaja plina na štetu države zaustavljena, bilo bi nužno utvrditi kako odgovornost za nju, tako i spriječiti moguće nove štete.

Posebno je to važno u situaciji kada se sigurnost opskrbe energentima jamči novcem iz državnog proračuna, odnosno kada svi građani plaćaju stabilnost Hrvatske elektroprivrede d.d.Kako Vlada Republike Hrvatske ne pokazuje namjeru hitno utvrditi sve okolnosti vezane uz preprodaju plina i sumnjivo poslovanje Hrvatske elektroprivrede d.d., a imajući u vidu činjenicu da dio odgovornosti leži i na Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao nadležnom za energetski sektor, držim kako je Hrvatski sabor relevantna institucija koja treba provesti raspravu te obvezati Vladu Republike Hrvatske na žurno utvrđivanje odgovornosti i sankcioniranje osoba koje su odgovorne za propuste.

Člankom 81. Ustava Republike Hrvatske, određeno je da Hrvatski sabor, između ostalog, nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru. Jedino na taj način može se osigurati funkcioniranje i stabilnost svih grana vlasti. Stoga, ne ulazeći u to kakve će stavove zauzeti, očekujem od svih saborskih zastupnica i zastupnika da ispune svoju dužnost te da aktivno sudjeluju u izvanrednom zasjedanju Hrvatskog sabora, stoji u pripćenju Ureda predsjednika .REPUBLIKE HRVATSKE Zorana Milanovića