Savjetodavna služba je kreirala tablični kalkulator (FADN kalkulator) putem kojeg svaki poljoprivredni proizvođač može izračunati ekonomsku veličinu svog poljoprivrednog gospodarstva. Taj često traženi termin, kada se govori o apliciranju na pojedine mjere ruralnog razvoja.

Tablica uključuje SO (standard output) za sve vrste biljne i stočarske proizvodnje.

Standardni ekonomski rezultat (engl. Standard Output – SO) predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva koja uključuje prodaju, potrošnju na gospodarstvu, potrošnju u kućanstvu, promjene u zalihama glavnih proizvoda i nusproizvoda biljne i stočarske proizvodnje. Glavni je poljoprivredni proizvod obično onaj sa najvećom vrijednošću, a ostali su sekundarni.
SO isključuje izravna plaćanja, porez na dodanu vrijednost i ostale poreze.

U biljnoj proizvodnji se odnosi na jedan hektar, a u stočarskoj proizvodnji se odnosi na grlo stoke, 100 kljunova peradi ili pčelinju zajednicu.

Tablicu možete naći ispod, a uputu za korištenje ovdje. U dokumentima ispod teksta pronađite kalkulator za izračun te SO koeficijente.

 EVPG kalkulator     SO koeficijenti