Foto: Ilustracija

Poslodavac opravdano očekuje od radnika ispunjenje ugovorne obveze obavljanja poslova određenog radnog mjesta.

Vrhovni sud RH u odluci Revr-448/17 zauzeo je stav da je gubitak povjerenja poslodavca u radnika, zbog učinjene povrede obveze iz radnog odnosa, neovisno o pobudi (motivu) zbog koje je povreda učinjena, opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu.

U konkretnom slučaju tuženik je jasno u odluci o otkazu naveo da je u potpunosti izgubio povjerenje u tužitelja jer je odbio izvršiti radni zadatak.

Poslodavac opravdano očekuje od radnika ispunjenje ugovorne obveze obavljanja poslova određenog radnog mjesta. Pozivanje revidenta na odluku revizijskog suda poslovni broj Rev-2032/00 od 12. prosinca 2000. o tome da propust radnika da odmah obavijesti poslodavca o privremenoj spriječenosti za rad ne predstavlja tešku povredu radnih dužnosti nije odlučno u ovoj pravnoj stvari jer u konkretnom slučaju tužitelju nije dan otkaz iz razloga što nije obavijestio poslodavca o privremenoj spriječenosti za rad već iz razloga jer je odbio obavljanje radnog zadatka.

Dakle, 3. svibnja 2016. odbio je radni zadatak, a bolovanje je otvorio tek 6. svibnja 2016.

Osim toga, revidentu valja odgovoriti da je u konkretnom slučaju odbijanje radnog zadatka izazvalo i poremećaj u radu tuženika jer je prijevoz umjesto tužitelja obavio drugi vozač te je prijevoz 
kasnio, piše Poslovni dnevnik.