Iz Uprave Dječjeg vrtića “Cvrčak” poslali su obavijest za sve roditelje koji žele promijeniti program ili vrtić koje njihovo dijete pohađa.

Iz Uprave napominju ukoliko sljedeću pedagošku godinu (od rujna 2018. god.) roditelji imaju potrebu za promjenom programa u kojem dijete boravi ili potrebu za premještajem djeteta iz jednog vrtića u drugi, premještaj mogu zatražiti pismenim putem. Od odgojitelja je potrebno preuzeti obrazac zamolbe te ga popuniti uz jasno naznačen razlog traženja premještaja djeteta. Obrazac također možete preuzeti i OVDJE.

Zamolbe će se zaprimati od srijede 7. ožujka do utorka 13. ožujka 2018. god. u vremenu od 8.00 do 15.00 sati u uredu pravnice Romane Vuković u Upravi Vrtića. Uz zamolbu je obavezno priložiti i potvrdu o radnopravnom statusu.