Foto: Dugopolje.org

U ponedjeljak je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l (0,94 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l (0,59 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

– 1,58 EUR/l (11,90 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)

– 1,55 EUR/l (11,68 kn/l) za dizelsko gorivo (povećanje 0,03 EUR/l)

– 1,01 EUR/l (7,61 kn/l) za plavi dizel (povećanje 0,02 EUR/l)

– 1,19 EUR/kg (8,97 kn/kg) UNP za spremnike (povećanje 0,04 EUR/kg)

– 1,75 EUR/kg (13,19 kn/kg) UNP za boce (povećanje 0,04 EUR/kg).

Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju. Radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, Vlada je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje, a tijekom 2023. u jedanaest navrata.