Općina Dugopolje sufinancirat će boravke u privatnim vrtićima

Općina Dugopolje je donijela odluku o sufinanciranju boravka u privatnim dječjim vrtićima. Sufinancirat će se troškovi boravka djece rane i predškolske dobi u vrtićima kojima Općina Dugopolje nije osnivač.

Uvjeti sufinanciranja su sljedeći:

  • ako kapacitet dječjeg vrtića nije dostatan, a dijete je prošlo redovan postupak prijave te udovoljava uvjetima upisa za DV „Cvrčak“ – Solin u podružnici „Maslačak“ koja djeluje na području općine Dugopolje
  • da dijete i jedan od roditelja/skrbnika ima prebivalište na području Općine Dugopolje

Općina Dugopolje sufinancirat će i programe dječjih vrtića kojima nije osnivač pod uvjetom da se taj program ne obavlja u podružnici „Maslačak“.

Ukupno će se sufinancirati troškovi u visini od 50% od cijene pojedinog programa odnosno u najvećem iznosu do 1.000 kuna mjesečno po djetetu, a ostatak do pune cijene snosi roditelj/skrbnik. Financije su osigurane iz sredstava Općine Dugopolje, a uplate će se vršiti u korist računa dječjih vrtića čiji se programi sufinanciraju.

Iz Općine su rekli kako na ovaj način žele riješiti problem mjesta i jaslica dok se ne izgradi novi vrtić koji će uključivati sve što je potrebno za boravak djece u vrtiću.