Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda:

ALPHA STRONG tablete

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda ALPHA STRONG tablete 340mg, blister pakiranje s dvije tablete, LOT broja ASTL 29, najbolje upotrijebiti do 05/2022 i LOT broja ASTL 21, najbolje upotrijebiti do 04/2022, zbog prisutnosti nedopuštenih tvari sildenafila i tadalafila u proizvodu.

Prisutnost sildenafila i tadalafila nije dopušteno u proizvodima koji su odobreni kao dodaci prehrani.
Proizvođač je DAYA SAPTA TOENGGAL Co. Ltd., Indonezija, stavljaju ga na tržište Terra – Lab d.o.o., Zagreb i Elysium pharma d.o.o., Zagreb.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na web stranici https://alphastrong.hr/ u vlasništvu Elysium Pharma d.o.o.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: DAYA SAPTA TOENGGAL Co. Ltd., Indonezija
Stavlja na tržište: Terra lab d.o.o., Lanište 22, Zagreb
Elysium pharma d.o.o., Ede Murtića 9, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima