Foto: Screenshot/Ilustracija
Uprava CIOS grupacije predsjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora Sandri Benčić, a na znanje članicama i članovima istoga Odbora, poslala je priopćenje nastavno na medijske istupe i povezano s aktualnom problematikom na području gospodarenja otpadom.

“Kao vodeća grupacija u sektoru gospodarenja otpadom na području regije u privatnom vlasništvu, uvažavajući Vaš, već svima poznat širok spektar kompetencija (kakav se i očekuje nakon osamnaestogodišnje fakultetske izobrazbe), u obvezi smo reagirati na Vaša opetovana i neutemeljena javna prokazivanja privatnih poduzeća kao problema u sustavu gospodarenja otpadom. Upravo suprotno, želimo istaknuti kako su tvrtke u privatnom vlasništvu, a koje posluju u skladu sa zakonom, iznimno aktivni te relevantni sudionici cjelokupnog sustava s obzirom na to da upravo one raspolažu većinom kapaciteta za oporabu otpada u RH.

Smatrali smo da Vam je ta činjenica, kao predsjednici Odbora i političarki usmjerenoj ka zelenim politikama od ranije poznata, no zato Vas, kao i druge članove Odbora, pozivamo u naš Centar za reciklažu tvrtke CE-ZA-R na zagrebačkom Jankomiru, a kako biste se bolje upoznali s aktualnom problematikom, osobito u području gospodarenja otpadnom plastikom i temom koju su dodatno aktualizirali nedavni požari. Govoreći u tom kontekstu, u potpunosti ste neutemeljeno navodili na zaključke da se incidenti događaju isključivo u privatnim poduzećima, aludirajući na odgovornost gospodarskih subjekata u privatnome vlasništvu za takve događaje”, objavili su iz CIOS-a.

Vidović Krišto povezala SDSS, Mikulića i Novsku s požarom u Osijeku: Poslala oštru poruku Plenkoviću

Naveli su i primjere s raznih portala. 

“Kako biste raspolagali cjelokupnom i objektivnom slikom te osobno došli do zaključka da požari prije izbijanja zaista ne biraju mjesto na kojem će se dogoditi prema tipu vlasništva, izdvajamo samo nekoliko slučajeva iz kojih je razvidno da jednako zahvaćaju i tvrtke u javnom, odnosno vlasništvu jedinica lokalne samouprave”, napisali su. 

‘Nikad nismo naplatili naknadu štete od osiguravajućih društava’

Djelatnost gospodarenja otpadom, a kojom se bavi i CIOS grupacija, nije izuzeta od mogućnosti nastanka požara, kao ni brojne druge gospodarske i proizvodne djelatnosti, dodali su.

“Pri tom, nastavno na insinuacije koje se pojavljuju u javnom prostoru da tvrtke same, radi ostvarenja neke navodne dobiti podmeću požare, ukazujemo da CIOS grupacija nikada nije naplatila naknadu štete od osiguravajućih društava, pri čemu smo i sami, s obzirom na okolnosti nastanka požara u lipnju 2018., podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja za izazivanje opasnosti za imovinu većeg opsega”, nastavili su. 

Spomenuli su i njenu ideju o obvezi izdavanja financijskih jamstava kao osiguranja da privatne tvrtke neće preuzeti, a zatim ne zbrinuti otpad.

“Želimo izvijestiti kako je CIOS grupacija u korist Republike Hrvatske izdala trenutačno važeća financijska jamstva u iznosu većem od 20 milijuna eura te se ograđujemo od konotacija u koje nas tako (ne)namjerno dovodite. Uz to, CIOS grupacija redovno isplaćuje plaće, na vrijeme podmiruje porezne i sve druge obveze te nikada nije bila blokirana, a niti si može dozvoliti da ne plati ili zaboravi platiti bilo koju obvezu, u bilo kojem iznosu”.

‘Jesu li se zapalili ostaci iz Vaše žute vrećice?’

Tu nisu stali. 

“Kako Vam je vjerojatno poznato, a potvrđuju to i elementi javnog poziva zagrebačke Čistoće za uslugu preuzimanja i daljnje obrade plastične ambalaže, decidirano se navodi da: ‘Otpad može sadržavati veće količine nečistoća u obliku miješanog komunalnog otpada, metalne ambalaže i višeslojne (kompozitne) ambalaže koja se prikuplja sustavom žutih spremnika zajedno s ambalažom od plastike’. Takva je praksa prisutna i u većini drugih komunalnih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Zbog neadekvatnog sadržaja otpada iz žutih vrećica i spremnika (koji znatno doprinosi porastu količina odvojeno sakupljene plastike, primjerice u Zagrebu za navodno 20-ak posto, osobito nakon uvođenja famoznih plavih, tzv. ZG vrećica), a koji se nakon neodgovornog odlaganja doprema u centre za reciklažu pa tako i u naš, odvojeno prikupljena otpadna plastika postala je izrazito onečišćena i kao takva nepogodna za daljnju obradu.

Upravo je zbog znatne količine onečišćenja povećan rizik od incidenata tijekom postupaka obrade u cijelom sustavu. Svakodnevno se u odvojeno sakupljenoj plastičnoj ambalaži nalaze velike količine miješanog komunalnog otpada i biootpada, opasnog i zapaljivog materijala, kao što je aerosol, sprejevi s različitim lako zapaljivim tvarima, litijske baterije (u odbačenim elektroničkim uređajima; od glazbenih čestitki do baterija u mobilnim uređajima, daljinskim upravljačima i sličnim predmetima, a pronalazili smo čak i odbačene metke, bombe i druge eksplozivne naprave, no petardi bilo nije!). Složit ćete se da tako dopremljeni plastični otpad značajno povećava ugrozu”.

‘Neprimjereni tereno za tendenciozno i senzacionalističko igranje političkih utakmica’

Spomenuli su i nedavni požar u poduzeću EKO-FLOR PLUS.

“Dogodio upravo na površinskom sloju gore navedenih izdvojenih nečistoća iz plastike koja je, temeljem ugovornog odnosa sa Čistoćom, dopremljena iz Zagreba pa se ne može isključiti mogućnost da su se tamo zapalili – upravo ostaci iz Vaše žute vrećice (ako odvajate otpad). Istovremeno, želimo vjerovati kako prozivajući i diskreditirajući privatne tvrtke te umanjujući njihov značaj za cjelokupnu zajednicu i sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj ne iznosite stavove cjelokupnog Odbora za zaštitu okoliša, posebice jer upravo privatni gospodarski subjekti značajno doprinose ispunjenju nacionalnih ciljeva gospodarenja otpadom te participiraju u prihodima lokalnog i državnog proračuna.

Samo CIOS grupacija, koja zapošljava više od 1100 radnika te je s više od milijun i sto tisuća tona sakupljenog otpada godišnje i konsolidiranim prihodima od 389,5 milijuna eura lider na hrvatskome tržištu, a temeljem dobiti ostvarene u prošloj godini, uplatila je više od 12 milijuna eura na ime poreza na dobit te poreza na ekstra profit u proračun Republike Hrvatske, iz kojih sredstava i Vi osobno primate plaću. Uvjereni smo da su vjerodostojne, cjelovite i provjerene informacije u interesu sveukupne javnosti pa tako i u interesu Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora kao predstavničkog tijela građana i nositelja zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj čija uloga je donošenje zakona i nacionalnih strategija, između ostalog Zakona o gospodarenju otpadom i Strategije gospodarenja otpadom.

Zaključno, područje gospodarenje otpadom, a posebno komponentu sigurnosti u tom sustavu, smatramo zaista neprimjerenim terenom za tendenciozno i senzacionalističko igranje političkih utakmica. Ako se građanima grada Zagreba, ali i drugih hrvatskih gradova ne može isključivo u organizaciji javnih poduzeća pružiti kvalitetna komunalna usluga uz prihvatljive cijene, a sve s ciljem da se građanima omogući kvalitetnije življenje, očekujemo Vaš razuman stav i podršku angažmanu privatnih poduzeća. U očekivanju Vašeg posjeta”, odgovorili su Sandri Benčić iz CIOS-a.