S polica se povlači Epimen Plus dodatak za prehranu

0
8

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda:

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda:

EPIMEN PLUS

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda EPIMEN PLUS, dodatak prehrani, blister pakiranje s dvije kapsule 450 mg, LOT broja 18032021, rok uporabe 18.03.2021. proizvođača UBOR d.o.o., Bjelavina 3, Zagreb, zbog prisutnosti sildenafila i tadalafila u proizvodu.

Prisutnost sildenafila i tadalafila nije dopuštena u proizvodima koji su odobreni kao dodaci prehrani.
Proizvod stavlja na tržište tvrtka FARMACIA zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost, Miramarska 23, Zagreb.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:
Proizođač: UBOR d.o.o., Bjelavina 3, Zagreb
Stavlja na tržište: FARMACIA zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost, Miramarska 23, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima