Foto: Dugopolje org

Predviđa se da će svi radovi gradnje prometnice i komunalne infrastrukture trajati oko četiri mjeseca

U tijeku je potpisivanje ugovora za izvođenje radova izgradnje 270 metara nekategorizirane prometnice i komunalne infrastrukture u svrhu komunalnog opremanja dijelom izgrađenog, a dijelom neizgrađenog građevinskog područja i povezivanja dugopoljskog stambenog naselja zone Podi sa zaselkom Bosančićima.

Predmetni zahvat omogućit će kolni i pješački prilaz izgrađenim i planiranim građevinama na tom području te komunalno opremanje građevinskih parcela, što će se realizirati izgradnjom suvremene prometnice za svom  pripadajućom infrastrukturnom. Osim sustava odvodnje sanitarnih voda koji je prethodno izgrađen.

Na krajevima zahvata prometnica se spaja na postojeće prometne površine i komunalne instalacije. Predviđa se da će radovi gradnje prometnice i komunalne infrastrukture trajati četiri mjeseca. Ukupna vrijednost investicije je 1,308.000 kuna s PDV-om, od kojih će se 100.000 sufinancirati iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja – javlja Večernji list

Zanimljivo je to u Dugopolju kada se pogleda gdje su sve zadnjih 20 godina izgrađene ceste, kanalizacija i ostala komunalna infrastruktura. Sve je to funkcioniralo po onoj staroj narodnoj “bog je najprije sebi stvorio bradu”!

DP