Foto: Duje Radović

Štrajk u osnovnim školama se nastavlja i nastava će se 28.studenog 2019. (četvrtak) održati prema slijedećem rasporedu:

JUTRO

VJERONAUK

 • 3.sat – 8. djevojčice
 • 4.sat – 8. dječaci
 • 5. sat – 7. djevojčice
 • 6. sat – 7. dječaci

HRVATSKI JEZIK

 • 1.sat – 6c

POPODNE

ENGLESKI JEZIK

 • 1. sat – 3b
 • 2.sat –  3a
 • 3.sat –  2a
 • 4.sat  – 2b

VJERONAUK

 • 2.sat – 3b
 • 3.sat – 2b
 • 4.sat – 2a
 • 5.sat – 4b

 

 • 1b razred -nastava prema redovnom rasporedu

PŠ Kotlenice radi prema redovnom rasporedu