Foto: Snimka zaslona/Ilustarcija

Državni zavod za statistiku oglasio se priopćenjem u kojem je dana procjena ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske na razini županija od 2014. do 2018., procjena stanovništva sredinom 2018. na razini države prema spolu i pojedinačnim godinama starosti te na razini županija prema spolu i dobnim skupinama.

Prema procjeni sredinom 2018. Republika Hrvatska imala je 4 087 843 stanovnika, od toga 1 975 052 muškarca i 2 112 791 ženu.

Kontinuirani pad broja stanovnika nastavlja se i u 2018. U odnosu na procjenu prethodne godine, broj stanovnika smanjio se za 36 688 osoba ili 0,9%.

procjena ukupnog stanovništva, DZSIzvor: Državni zavod za statistiku

 

Smanjenje ukupnog broja stanovnika ostvarile su sve županije, osim Grada Zagreba, u kojem je, u odnosu na procjenu prethodne godine, ostvaren relativni porast od 0,22% i Istarske županije (0,26%). Najveći relativni pad broja stanovnika ostvaren je u Vukovarsko-srijemskoj županiji (3,04%), piše N1.

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske bio je 51,7%, a udio muškaraca 48,3%. Takav je omjer bio u većini županija. Najmanji udio ženskog stanovništva bio je u Ličko-senjskoj županiji (50,1%), dok je najveći udio bio u Gradu Zagrebu (53,1%).

udio stanovništva županijaIzvor: Državni zavod za statistiku

 

Iako višegodišnji niz podataka o broju stanovnika zbog razlike u metodologiji nije neposredno usporediv, može se uočiti nastavak trenda kretanja određenih pokazatelja.

U 2018. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 43,4 godine (muškarci 41,5, žene 45,0), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

prosječna starost stanovništvaIzvor: Državni zavod za statistiku

 

Procesu starenja uvelike pridonosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu. Spomenuti udio na razini države u 2018. iznosio je 19,6%, dok je na razini županija najmanji bio u Primorsko-goranskoj županiji (16,6%), a najveći u Međimurskoj županiji (22,0%).

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu kontinuirano opada te je u 2018. iznosio 41,5%.

Najviše stanovništva u dobi od 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo bilo je u Šibensko-kninskoj županiji (25,3%) i u Ličko-senjskoj županiji (24,9%), a najmanje u Međimurskoj županiji(18,2%).

U Republici Hrvatskoj 52% stanovništva živjelo je u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (804 507 ili 19,7%) i u Splitsko-dalmatinskoj županiji (448 071 ili 11,0%), dok su najmanje stanovnika imali Požeško-slavonska županija (67 862 ili 1,7%) i Ličko-senjska županija (45 184 ili 1,1%).