U Bosni i Hercegovini živi 1.149 stogodišnjaka. Jednog spola je 3 puta više.

0

U BiH živi 1.149 osoba koje imaju 100 i više godina, od čega je 329 muškaraca, te 820 žena. To je za “Nezavisne novine” potvrđeno iz Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Kako naglašavaju iz IDDEEA, najviše stogodišnjaka, njih 195, živi na teritoriji grada Sarajevo, a od toga je 131 osoba ženskog, te 64 muškog spola. BiH tu nije jedinstvena – kada je riječ o životnom vijeku, po riječima stručnjaka, i u Europi je razlika pet do šest godina u korist žena. U nekim zemljama svijeta, poput, recimo, Japana, ta razlika je i veća.

Štoviše, prema dostupnim podacima, posljednji popis u BiH pokazao je da je među osobama starosti do 48 godina više muškaraca. Međutim, nakon navršene 48. godine po brojnosti prednjače žene. Što je populacija starija, sve veći je postotak dama u odnosu na muškarce.

Recimo, iznad 85 godina starosti dolaze dvije žene na jednog muškarca. Stručnjaci ističu da je duži vijek žena u odnosu na muškarce uobičajena pojava u cijelom svijetu, te da postoji više faktora koji na to utječu. “Kao prvi faktor možemo navesti biološki.

Iako su muškarci fizički jači spol, žene su fiziološki otporniji spol, tako da mnoge bolesti koje napadaju muškarce ranije, žene napadaju znatno kasnije. Samim tim je smrtnost ženske populacije manja u odnosu na smrtnost muške populacije”, rekao je za “Nezavisne” Aleksandar Majić, demograf.

Pored biološke komponente, na ovakvu statistiku, između ostalog, utječe i faktor rizika. Recimo, po riječima našeg sugovornika, muškarci su mnogo skloniji konzumaciji alkohola, duhana, opijata i tako dalje, a što je jedan od faktora koji utiču na kraći životni vijek.

“Naravno, u ovaj kontekst možemo da dovedemo i nasilne smrti, kao što su, recimo, povrede na radu. Znamo da muškarci rade teže fizičke poslove. Osim toga, kada je riječ o ubojstvima i samoubojstvima, na jednu umrlu ženu ‘idu’ četiri muškarca.

Također, i prometne nesreće su četiri puta učestalije kod muškog spola u odnosu na ženski”, istaknuo je Majić. Zanimljivo je da raste broj bh. građana s navršenih stotinu i više godina, pa ih je tako u proljeće 2019. bilo 850. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna starost umrlih u BiH u 2019. iznosila je nešto više od 74 godine. Žena koja je umrla 2019. godine u prosjeku je imala oko 77 godina, a muškarac oko 71 i po godinu.dp