U općini Dugopolje paušalni porez se neće mijenjati

Od početka ove godine u sklopu porezne reforme, Vlada RH donijela je odluku o promjeni visine paušalnog poreza za privatne iznajmljivače.

Dosadašnjih iznos koji se godišnje plaćao po krevetu može se, ali i ne mora mijenjati. Vlada je zaključila kako će samu odluku o tome hoće li se paušalni porez povećavati ili ne, prepustiti lokalnim samoupravama.

Postoje različita stajališta o tome treba li paušalni porez za iznajmljivače povećavati ili ne. Najviše priče o tome bilo je u gradu Splitu, čiji je gradonačelnik odlučio kako će se ovaj porez povećati. Od tog trenutka nastupila su negodovanja iznajmljivača kao i nekih političara, iako je dojam da je sve možda bio politički igrokaz koji je nepotrebno uznemirio građane.

Većina ostalih samouprava u aglomeraciji grada Splita odlučila je kako paušalni porez za privatne iznajmljivače neće mijenjati, odnosno kako će ostati isti kao i do sada u njihovim mjestima.

Ovu odluku bilo je potrebno donijeti do kraja mjeseca siječnja, a ukoliko bi lokalne samouprave to propustile, umjesto njih odluku bi donijela Vlada RH koja bi najvjerojatnije paušalni porez i povećala.

Kako bi sami mogli odlučivati o visini paušalnog poreza, na jučerašnjoj redovitoj sjednici Općinskog vijeća, vijećnici općine Dugopolje donijeli su odluku kako se paušalni porez za privatne iznajmljivače neće mijenjati u mjestima Koprivno, Kotlenice i Liska, dok će se za Dugopolje s dosadašnjih 210 kuna smanjiti i izjednačiti sa porezom u ostalim mjestima naše općine.

Slijedom donesene odluke, paušalni porez za privatne iznajmljivače koji djeluju na području općine Dugopolje biti će 150 kuna po krevetu za sve kategorije smještaja i u svime mjestima općine Dugopolje. Iznajmljivači na području naše općine imati će najnižu cijenu paušalnog poreza, budući da je ovaj jedinstveni iznos minimalni zakonom propisani.