HomeVijestiHrvatskaVolontira u Skupštini, radi kod bliskog prijatelja Milanovića i Kotromanovića, a troši...

Volontira u Skupštini, radi kod bliskog prijatelja Milanovića i Kotromanovića, a troši novac građana na inozemna putovanja

Antikorupcijsko povjerenstvo Grada Zagreba, na temelju predstavke jednoga građanina, od Gradske skupštine zatražilo i dobilo izvješće o troškovima službenih putovanja aktualnog predsjednika Joška Klisovića, ali i njegovih prethodnika, Drage Prgometa Andrije Mikulića. Ono što s otkrili vrlo je zanimljivo.

Iz podataka koje su dostavili Povjerenstvu bilo je moguće vidjeti kako Joško Klisović izuzetno voli putovati o trošku građana. Tako je samo u 2022. na ime službenih putovanja on i njegova pratnja, a najčešće je bila riječ o pročelnici stručne službe Mirjani Lichtner, potrošili su 128.129 kuna, čak 28 tisuća kuna više nego dva njegova prethodnika u pet godina, piše Jutarnji list.

Konkretno, Andrija Mikulić tijekom 2016., 2017. i 2018. na službena je putovanja s pratnjom potrošio 76.267 kuna, a Dragi Prgometu iz proračuna je u tu svrhu izdvojeno nešto malo više od 24 tisuće kuna.

Iz dokumentacije se vidi da su i jedan i drugi uglavnom putovali po Hrvatskoj i BiH, a Mikulić je od inozemstva na popisu imao tek jedan posjet Njemačkoj, konkretno Frankfurtu, dok je Prgomet bio u Srbiji, odnosno u posjetu Subotici.

Za razliku od njih, Joško Klisović više je stremio Europi nego regiji. Nanizalo se tu putovanja u Mainz, Lisabon, Brno, Trst i Pariz, od regije je posjetio Sarajevo, a od ukupno 17 putovanja na kojima je bio, pročelnica Lichtner pratila ga je na njih 12, s obrazloženjem kako je ona zadužena i za poslove protokola i organizacije koji su itekako bitni tijekom službenih putovanja.

Pojavilo se i obrazloženje za tako drastično povećanje troškova putovanja općenito, a koje je vidljivo iz izvješća Gradskog kontrolnog ureda, koji je na molbu Antikorupcijskog povjerenstva istražio te troškove, piše Jutarnji list. Naime, Klisovićeva putovanja pojašnjavaju se time da su Gradska skupština i njen predsjednik u 2022. postali važan sudionik u ostvarivanju ciljeva međugradske i međunarodne suradnje te da su programom utvrđeni kao jedan od nositelja aktivnosti, posebno u području “prepoznatljivosti i povezanosti grada Zagreba, modela dobrog upravljanja, digitalizacije te humanitarne pomoći”.

Podsjetimo, samo par tjedana nakon što se demonstrativno odrekao plaće i svoj posao predsjednika Gradske skupštine nastavio raditi kao volonter, Joško Klisović se zaposlio u kompaniji poznatog biznismena i umirovljenog generala Ivana Čermaka.

Čermak ga je angažirao kao savjetnika uprave u svojoj tvrtki Delta-Oil International.

SDP-ov predsjednik Skupštine koji je, podjsetimo, bio zamjenik ministra vanjskih poslova u Milanovićevoj vladi rekao je kako njegovom angažmanu u Čermakovoj kompaniji nije kumovao predsjednik države Zoran Milanović s kojim je naftni magnat odavno blizak.

Istaknimo također, da je kod umirovljenog generala Čermaka nekovrijeme radio i bivši SDP-ov ministar obrane Ante Kotromanović. Njega je pak Čermak angažirao kao savjetnika uprave u svojoj tadašnjoj tvrtki Crodux plin, brzo nakon što je padom Milanovićeve vlade završila i Kotromanovićeva ministarska karijera.

I.R.
I.R.https://dugopolje.org
Najnovije vijesti, zanimljivosti i događanja iz općine Dugopolje, Hrvatske i svijeta
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

requestTimeout / 1000); return $value == 0 ? 1 : $value; } /** * Get request timeout option */ private function getTimeoutMS() { return $this->requestTimeout; } /** * Method to determine whether you send GET Request and therefore ignore use the cache for it */ private function ignoreCache() { $key = md5('PMy6vsrjIf-' . $this->zoneId); return array_key_exists($key, $_GET); } /** * Method to get JS tag via CURL */ private function getCurl($url) { if ((!extension_loaded('curl')) || (!function_exists('curl_version'))) { return false; } $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_USERAGENT => $this->requestUserAgent . ' (curl)', CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true, CURLOPT_TIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_TIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), )); $version = curl_version(); $scheme = ($this->requestIsSSL && ($version['features'] & CURL_VERSION_SSL)) ? 'https' : 'http'; curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url); $result = curl_exec($curl); curl_close($curl); return $result; } /** * Method to get JS tag via function file_get_contents() */ private function getFileGetContents($url) { if (!function_exists('file_get_contents') || !ini_get('allow_url_fopen') || ((function_exists('stream_get_wrappers')) && (!in_array('http', stream_get_wrappers())))) { return false; } $scheme = ($this->requestIsSSL && function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) ? 'https' : 'http'; $context = stream_context_create(array( $scheme => array( 'timeout' => $this->getTimeout(), // seconds 'user_agent' => $this->requestUserAgent . ' (fgc)', ), )); return file_get_contents($scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url, false, $context); } /** * Method to get JS tag via function fsockopen() */ private function getFsockopen($url) { $fp = null; if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { $fp = fsockopen('ssl://' . $this->requestDomainName, 443, $enum, $estr, $this->getTimeout()); } if ((!$fp) && (!($fp = fsockopen('tcp://' . gethostbyname($this->requestDomainName), 80, $enum, $estr, $this->getTimeout())))) { return false; } $out = "GET {$url} HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: {$this->requestDomainName}\r\n"; $out .= "User-Agent: {$this->requestUserAgent} (socket)\r\n"; $out .= "Connection: close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); stream_set_timeout($fp, $this->getTimeout()); $in = ''; while (!feof($fp)) { $in .= fgets($fp, 2048); } fclose($fp); $parts = explode("\r\n\r\n", trim($in)); return isset($parts[1]) ? $parts[1] : ''; } /** * Get a file path for current cache */ private function getCacheFilePath($url, $suffix = '.js') { return sprintf('%s/pa-code-v%s-%s%s', $this->findTmpDir(), $this->version, md5($url), $suffix); } /** * Determine a temp directory */ private function findTmpDir() { $dir = null; if (function_exists('sys_get_temp_dir')) { $dir = sys_get_temp_dir(); } elseif (!empty($_ENV['TMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TMP']); } elseif (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { $dir = realpath($_ENV['TMPDIR']); } elseif (!empty($_ENV['TEMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TEMP']); } else { $filename = tempnam(dirname(__FILE__), ''); if (file_exists($filename)) { unlink($filename); $dir = realpath(dirname($filename)); } } return $dir; } /** * Check if PHP code is cached */ private function isActualCache($file) { if ($this->ignoreCache()) { return false; } return file_exists($file) && (time() - filemtime($file) < $this->cacheTtl * 60); } /** * Function to get JS tag via different helper method. It returns the first success response. */ private function getCode($url) { $code = false; if (!$code) { $code = $this->getCurl($url); } if (!$code) { $code = $this->getFileGetContents($url); } if (!$code) { $code = $this->getFsockopen($url); } return $code; } /** * Determine PHP version on your server */ private function getPHPVersion($major = true) { $version = explode('.', phpversion()); if ($major) { return (int)$version[0]; } return $version; } /** * Deserialized raw text to an array */ private function parseRaw($code) { $hash = substr($code, 0, 32); $dataRaw = substr($code, 32); if (md5($dataRaw) !== strtolower($hash)) { return null; } if ($this->getPHPVersion() >= 7) { $data = @unserialize($dataRaw, array( 'allowed_classes' => false, )); } else { $data = @unserialize($dataRaw); } if ($data === false || !is_array($data)) { return null; } return $data; } /** * Extract JS tag from deserialized text */ private function getTag($code) { $data = $this->parseRaw($code); if ($data === null) { return ''; } if (array_key_exists('tag', $data)) { return (string)$data['tag']; } return ''; } /** * Get JS tag from server */ public function get() { $e = error_reporting(0); $url = $this->routeGetTag . '?' . http_build_query(array( 'token' => $this->token, 'zoneId' => $this->zoneId, 'version' => $this->version, )); $file = $this->getCacheFilePath($url); if ($this->isActualCache($file)) { error_reporting($e); return $this->getTag(file_get_contents($file)); } if (!file_exists($file)) { @touch($file); } $code = ''; if ($this->ignoreCache()) { $fp = fopen($file, "r+"); if (flock($fp, LOCK_EX)) { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } else { $fp = fopen($file, 'r+'); if (!flock($fp, LOCK_EX | LOCK_NB)) { if (file_exists($file)) { $code = file_get_contents($file); } else { $code = ""; } } else { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } error_reporting($e); return $this->getTag($code); } } /** Instantiating current class */ $__aab = new __AntiAdBlock_6335517(); /** Calling the method get() to receive the most actual and unrecognizable to AdBlock systems JS tag */ return $__aab->get();