Zbog etilen oksida povučeni su brojni proizvodi posljednjih dana: Zašto je to tako?

0
Foto: Pixabay

Posljednjih tjedana u Hrvatskoj su s tržišta zbog etilen oksida povučeni brojni proizvodi. Ta kemikalija koja kontaminira hranu mogla bi predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje.

Etilen oksid je pesticid koji se koristi u procesu dobivanja aditiva E410, a koji je još 1981. zabranjen u hrani na prostoru tadašnje Europske ekonomske zajednice. Dobiva se od sjemenki rogača, a koristi se u proizvodnji etilen glikola (koji se koristi kao antifriz), za sterilizaciju igli, itd.

Prema podacima Europske agencije za kemikalije (ECHA) etilen oksid razvrstava se na sljedeći način:

– H220 Vrlo lako zapaljivi plin
– H301 Otrovno ako se proguta
– H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka
– H318 Uzrokuje teške ozljede oka
– H331 Otrovno ako se udiše
– H335 Može nadražiti dišni sustav
– H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu
– H340 Može izazvati genetska oštećenja
– H350 Može uzrokovati rak
– H372 Uzrokuje oštećenje živčanog sustava tijekom produljene ili ponavljane izloženosti
– H360Fd Može štetno djelovati na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

Radi se plinovitoj tvari koja je nestabilna i koju američki znanstvenici povezuju s pojavom raka dojke kod žena i malignim oboljenjima limfnih čvorova.

Iako je u Europskoj uniji zabranjen, etilen oksid i dalje se pronalazi u mnoštvu prehrambenih proizvoda koji su uvezeni iz trećih zemalja. Zbog toga zemlje EU-a imaju sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje: Rapid Alert System for Food and Feed, tzv. RASFF.

Povlačenje s tržišta ili opoziv proizvoda

U ovakvim slučajevima u medijskom prostoru često možemo čuti pojmove ‘Povlačenje s tržišta’ i ‘Opoziv’. Povlačenje s tržišta provodi subjekt u poslovanju s hranom kada je nesukladna hrana stavljena na tržište, ali još uvijek nije dospjela do krajnjeg potrošača, dok se postupak opoziva provodi kada je nesukladna hrana stavljena na tržište i došla je do krajnjeg potrošača.

S obzirom na razinu rizika koju ta utvrđena nesukladnost može predstavljati za zdravlje ljudi ili životinja pojedini se proizvodi, poput ovih kontaminiranih etilen oksidom, iako su došli do krajnjeg potrošača ne opozivaju već ih subjekti samo povlače s tržišta jer su utvrđene vrijednosti, iako premašuju propisane granične koncentracije, daleko ispod svojih toksičnih doza i ne predstavljaju rizik po zdravlje potrošača, piše stranica Otrovno.com.

Popis svih opozvanih proizvoda možete pronaći na stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu u dijelu Potrošački kutak, kao i putem mobilne aplikacije HRana koja o opozivu proizvoda informira u realnom vremenu.