Županija daje preko 4 milijuna kuna za programe iz kulture i sporta

0

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije raspisao je natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture i sporta u 2018. godini.

Prijave se mogu poslati za program/projekt koji će se provoditi tijekom 2018. godine, a svaki prijavitelj ima pravo na ovaj Natječaj poslati najviše dvije prijave. Prijavitelji mogu ostvariti sredstva za isti program/projekt samo kod jednog upravnog tijela Županije.

U okviru natječaja raspoloživ je iznos od 4.422.000,00 kuna. Županija će dodijeliti financijsku potporu za provedbu programa/projekata iz slijedećih područja:

  • Muzejska djelatnost (30.000,00 kn donacija te 90.000,00 kn pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna)
  • Izdavačka djelatnost (100.000,00 kn donacija te 50.000,00 kn subvencija)
  • Podrška kulturnim programima i aktivnostima (150.000,00 kn subvencija, 500.000,00 kn pomoći unutar općeg proračuna, 200.000,00 kn pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna te 877.000,00 kn donacija)
  • Organiziranje sportskih manifestacija (400.000,00 kn donacija)
  • Pomoći sportskih društvima (400.000,00 kn donacija)
  • Sportske aktivnosti invalidnih osoba (25.000,00 kn)
  • Uređenje i izgradnja sportskih objekata (150.000,00 kn donacija te 550.000,00 kn pomoći unutar općeg proračuna)
  • Zajednice sportskih saveza (900.000,00 kuna donacija)

Najviši mogući iznos financijske potpore koji se jednom prijavitelju može dodijeliti po pojedinom programu/projektu iznosi 100.000,00 kn za jedinice lokalne samouprave, 30.000,00 kn za proračunske korisnike i 30.000,00 kn za ostale prijavitelje.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, neprofitne organizacije i udruge, udruge građana, ustanove u kulturi, zajednice sportskih saveza, trgovačka društva i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, umjetnosti i sportu te jedinice lokalne samouprave i njihovi proračunski korisnici.

Udruge koje nisu članovi granskih županijskih saveza, odnosno nacionalnih granskih saveza (osim udruga invalida i braniteljskih udruga iz Domovinskog rata) i čije selekcije ne sudjeluju u stalnim natjecanjima pod ingerencijom HOO-a ne mogu biti korisnici sredstava po ovom Natječaju.

Tko se ne može prijaviti

Pravo podnošenja prijava nemaju prijavitelji koji nisu podnijeli/dostavili izvješće o izvršenim programima/projektima podupiranim/sufinanciranim iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije u prethodnim godinama niti ispunili ugovorne obveze prema Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Na Natječaj se ne mogu prijaviti ni udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija, strukovne udruge čiji rad/djelatnost nije vezan uz područje kulture, umjetnosti i sporta, sportske udruge koje nisu upisane u Registar sportskih djelatnosti, prijavitelji koji su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora, prijavitelji koji imaju dugovanja s osnove javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju, prijavitelji koji su u stečaju te prijavitelji protiv kojih se vodi kazneni postupak.

Kako podnijeti prijavu

Prijave se unose na odgovarajućoj/propisanoj elektronskoj prijavnici, koja je dostupna na mrežnim stranicama Županije (www.dalmacija.hr) te se dostavljaju sa svim priloženim propisanim obrascima. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici poštom na adresu Županije.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Županije. Natječaj je objavljen 8. veljače 2018. godine.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: meri.maretic@dalmacija.hr (kultura i umjetnost) te alojzije.supraha@dalmacija.hr (sport).

Detalje Natječaja i dokumente za preuzimanje možete pronaći OVDJE.