Foto: Pixabay

Cilj je brže djelovanje svih institucija, ali ponajprije sprečavanje nasilja i vraćanje vjere u sustav.

Ni tjedan dana od prosvjeda za zaštitu od nasilnika, stiže novi protokol postupanja u slučaju nasilja u obitelji.

“Jedan proaktivni pristup, da se ne čeka da se dogodi nasilje, već da se  reagira kod bilo kakve sumnje na nasilje, odnosno svakako kad imamo već saznanja da postoji nasilje”, kaže Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Protokol je zapravo putokaz za sve uključene institucije koje trebaju djelovati zajedno. Ovako bi to trebalo funkcionirati u praksi:

  • Liječnik pri pregledu vidi ozljede. Sa žrtvom razgovara i prijavljuje sumnju na nasilje policiji.
  • Isto su dužni učiniti učitelji u školama da bi zaštitili dijete.
  • Policija hitno djeluje i udaljuje nasilnika iz obitelji.
  • Probacijska služba stalno nadzire nasilnika – krši li zabranu približavanja žrtvi ili ponavlja nedjelo.
  • Sudac sa svakom žrtvom ponaosob razgovara, i osigurava joj stručnu pomoć.
  • Služba za podršku žrtvama i svjedocima žrtvu obavještava da je nasilnik pušten iz zatvora.
  • Socijalni radnici sa žrtvom nasilja rade plan sigurnosti i smještaju ju u sigurnu kuću ako joj je život ugrožen.

Ovaj akcijski plan, rapidni je odgovor Vlade na prosvjed #spasime, a obećane su i nove sigurne kuće i SOS telefon. Inicijativa zadovoljna. Prvo obećanje je ispunjeno.

“Nadamo se da je ovaj potez prvi u nizu koraka za zapravo prvođenje projekta nulte stope tolerancije”, kaže Nora Krstulović iz inicijative Spasi me.

“Na papiru sve može krasno zvučati. Ali upravo sam bila na okruglom stolu svjetske banke gdje je žena iz sigurne kuće Duga prepričala da su imali intervenciju policije po postojećem pravilniku i učinili su sve suprotno od onoga što piše”, kaže Sanja Sarnavka, aktivistica za ženska prava.

Jer, posla je kažu puno. A najvažnije je osvijestiti javnost.

“Da se neće slati poruke da je jedan šamar samo šamar. Jedan šamar je obiteljsko nasilje. Svatko od nas je na svoj način odgovoran. Ne smijemo okretati glavu”, poručuje Krstulović.

Ovaj je Pravilnik tek uvertira u strože kažnjavanje nasilnika, koja žrtvama treba vratiti vjeru u sustav, pišu Vijesti.hr.