Foto: Pixabay

Mali poduzetnici često se nalaze pred nedoumicom kako izvući novac iz tvrtke, a da sve bude po zakonu. Za razliku od obrta, u poduzeću je imovina potpuno odvojena od osnivača, što znači da vlasnik ne može besplatno raspolagati imovinom poduzeća u osobne svrhe.

Svako posezanje za imovinom tvrtke podliježe strogim poreznim pravilima i mora biti opravdano u poslovnim knjigama. Primjerice, ako koristite osobni automobil ili nekretninu tvrtke u privatne svrhe, ta pogodnost se tretira kao plaća u naravi, na koju ste dužni platiti odgovarajuća davanja državi u skladu s poreznim propisima.

Osobito je važno pridržavati se propisa ako želite izvući novac iz tvrtke. Osnovno je pravilo to da se novac na računu smije koristiti isključivo u poslovne svrhe. Upravo to je i glavni razlog toga što se Ivica Todorić našao na udaru zakona. Dakle ako ste vlasnik poduzeća, to vam ne daje pravo da bez opravdanja novcem poduzeća plaćate svoje osobne račune.

Međutim ako tvrtka dobro posluje, prirodno je da vlasnik poželi prebaciti novac s računa tvrtke na privatni račun ili platiti neki osobni trošak tvrtkinom karticom.

Sve je to moguće, ali svaku isplatu treba opravdati u poslovnim knjigama i platiti odgovarajuća davanja državi. Novac na legalan način s računa tvrtke možete povući kroz isplatu dobiti ili pozajmicu.

Osnovno je pravilo da dobit smijete isplatiti ako tvrtka ostvaruje višak prihoda nad rashodima. Pritom treba naglasiti da prije isplate dobiti trebate pokriti gubitke iz prethodnih razdoblja ako oni postoje.

Nakon utvrđivanja dobiti možete povući novac iz tvrtke, ali prethodno morate podmiriti porez na dobit (po stopi od 12 ili 18 posto, ovisno o tome je li prihod manji ili veći od tri milijuna kuna) i porez na dohodak od kapitala (po stopi od 12 posto). Pritom, ako ste vlasnik jednostavnog d.o.o.-a, četvrtinu dobiti morate izdvojiti u obvezne pričuve.

Tijekom godine moguće je isplaćivati akontacije dobiti, ali u tom slučaju svaki put treba platiti 12 posto poreza. Pritom trebate provjeriti imate li dovoljno zadržane dobiti iz ranijih razdoblja i ostvarene dobiti u tekućoj godini. Kod ovakvih isplata potrebno je voditi evidenciju i stalno usklađivati podatke s računovodstvom, što nije nimalo jednostavno. Ako se pokaže da ste akontacijama podigli više novca nego što ste ostvarili dobiti, morate prije godišnje prijave poreza vratiti previše podignutu dobit. U protivnom, prijeti vam plaćanje ‘kaznenog’ poreza na dohodak od kapitala po stopi od 40 posto.

Umjesto akontacija dobiti, praktičnije je da vam tvrtka isplati pozajmicu na privatni račun. Da bi transakcija bila legalna, potrebno je sastaviti ugovor u kojem treba definirati i kamatu koju ste dužni plaćati svojoj tvrtki za korištenje novca. U protivnom, pozajmica će se tretirati kao primitak u naravi, na koji ste dužni platiti doprinose i poreze kao na plaću.