Nova pravila Europske unije putnicima omogućuju detaljne informacije o putovanju, kao i jasnija pravila o odgovornosti u slučaju problema. Osiguran im je povratak u domovinu u slučaju stečaja tvrtke, kao i veća prava u slučaju otkazivanja putovanja. Također, organizator putovanja dužan im je osigurati smještaj kada povratno putovanje nije moguće.

01.07.2018.

“Vrlo je važno da putnik, kada preko internet bukira bilo koje putovanje, bilo preko agencije ili ne, u roku od 24 sata bukira sve usluge koje namjerava koristiti na putovanju kako bi bio zaštićeniji”, rekla je Tamara Černeka, direktorica putničke agencije.

Putničke agencije nadaju se smanjenju nelojalne konkurencije, ali i lakšem poslovanju.

“Dobra stvar je da se direktiva normalno primjenjuje na području EU, što omogućuje hrvatskim turističkim agencijama da prodaju svoje aranžmane i kombinirane aranžmane u cijeloj EU“, rekao je Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija.
Godine 2016. je 62 posto Europljana bilo na barem jednom turističkom putovanju. Oni koji nisu putovali kao razloge su naveli financije, zdravstvene probleme te radne ili studentske obveze.