Općina Dugopolje objavila je javni poziv za financijsku potporu rada udruga koje djeluju na području kulture ili sporta.

Udruge koje se žele prijaviti na javni poziv, ostvaruju mogućnost natjecati se za dobivanje financijske potpore.

Financijska potpora omogućit će se za projekte ili programe koji su usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba stanovnika općine, a pokrivaju prioritetna područja iz kulture, civilnog društva ili sporta.

Prednost prijavljenog projekta ili programa bit će utvrđena na temelju osnovnih i posebnih kriterija i prioriteta koji su propisani u uvjetima. Također, udruge koje se prijavljuju, između ostaloga, moraju dostaviti dokaz o urednom i transparentnom poslovanju te podmirenim svim financijskim obvezama prema poreznoj upravi.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 21. siječnja 2018. godine. Iz Općine su napomenuli kako će se razmatrati samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete.

Više informacija o natječajima i potrebnoj dokumentaciji pročitajte klikom na link ispod:

Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Dugopolje u 2018. godini

Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2018. godini