[NA DIDOVINI] Bosančić

0

S jezičnog stanovišta prezime je nastalo od umanjenice etnonima Bosanac (Bosančić = mali Bosanac), što dakako upućuje na područje podrijetla, na Bosnu. Posve je sigurno da su preci današnjih dugopoljskih Bosančića živjeli u Bosni, najvjerojatnije do 1687./88. godine, kada se nakon oslobođenja Sinja od Turaka u ispražnjenu Cetinsku krajinu naseljava 5 tisuća Hrvata katolika s područja Rame, Duvna, Livna, Glamoča, Kupresa, Doljana i Rakitna.

Najstariji pisani spomen o prezimenu Bosančić nalazi se u zemljišniku iz 1709. godine, kada je u Krušvaru, u sklopu banderije harambaše Pavla Bilandžića, doseljenika iz Duvna, zabilježena 8-člana obitelj Petra Bosančića. Koje je prezime ova obitelj nosila prije doseljenja u novo boravište, nemoguće je zbog uništenih matičnih knjiga odrediti.

U slučaju dvočlane obitelji Petruše Bosanske, zabilježene u popisu vjernika Splitske nadbiskupije 1725. godine u Dugopolju, barem se može spekulirati. Ako prihvatimo mogućnost da Petruša nije osobno ime, već uobičajeni nadimak koji proizlazi iz njezina djevojačkog prezimena, onda se otvara put u potrazi za rodom, kojem je pripadala prije udaje. Naime, na dinarskom području udata žena iz roda Karduma zove se Kardumuša, od Radoševića – Radošuša, od Malbaša – Malbašuša, od Punda – Punduša, pa bi Petruša mogli biti iz roda Petrovića i teorijski od Petrića, ali tog prezimena u 18. stoljeću nema u Bosni. Ako je od Petrovića, onda su to Petrovići iz Rakitna, tada stara župa Duvno, jer upravo u tom planinskom selu današnje posuške općine biskup je Pavo Dragičević 1741./42. godine zabilježio dvije obitelji i 24 osobe s prezimenom Petrović. Bilo kako bilo udovica Petruša Bosanka i njezin sin, mali Bosanac odnosno Bosančić, preci svih onih koji danas u Dugopolju nose prezime Bosančić.

Ovo je prezime (mnogo rjeđe od prezimena Bošnjak) potvrđeno 1768. godine, kada je u popisu bosankohercegovačkih Hrvata katolika biskup fra Marijan Bogdanović u Modranu pokraj Dervente zabilježio 10-članu obitelj Ilije Bosančića (u latinskom izvorniku Elias Bosancich). Moguće je da su ovi Bosančići doselili iz Dalmacije u Bosnu!?

Prema popisu koji je zabilježen u knjizi izdanoj 2002. godine, u Dugopolju živi 51 obitelj i 163 osobe s prezimenom Bosančić.

Bosančići imaju nadimak Colići (općenito), ali još i ove nadimke: Buzovci, Cigani, Jurišići, Kelami, Lasani, Mačići i Mišurići.