Foto: Pixabay

Putujete li u inozemstvo, definitivno vrlo korisno pripremiti zelenu kartu osiguranja i Europsko izvješće o nesreći, a na stražnjem dijelu vozila, idete li u zemlje koje nisu u EU, dobro je imati međunarodnu oznaku HR propisane veličine 175 x 115 mm (neimanje iste može uroditi sprječavanjem ulaska u stranu državu ili plaćanjem kazne). Ako preko granice krećete posuđenim susjedovim vozilom trebat će vam i Punomoć za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu (možete ga dobiti kod HAK-a).

Sretni i zadovoljni konačno ste krenuli, supruga i punica baš su se lijepo raspričale, kad neposredno po ulasku u susjednu državu idila je naprasno prekinuta. Dobra je vijest da nema ozlijeđenih i da niste krivi za prometnu nesreću, no materijalna je šteta evidentna! Što tada napraviti?

Hrvatski ured za osiguranje vrlo je precizno i detaljno raspisao proceduru koja sadrži četiri korisna koraka:

  • obavijestite prometnu policiju (iako se u nekim državama u slučajevima manjih šteta na vozilima neće odazvati)
  • zapišite podatke o drugom sudioniku prometne nesreće (registracijsku oznaku, ime i adresu vozača te vlasnika vozila), kao i podatke o osiguratelju od automobilske odgovornosti (naziv, adresa, broj i valjanost police osiguranja). Ukoliko je i drugi sudionik prometne nesreće upravljao vozilom strane registracijske oznake, zapišite i podatke iz njegove zelene karte osiguranja, odnosno zahtijevajte duplikat ili kopiju.
  • zapišite imena i adrese očevidaca te po mogućnosti slikajte mjesto prometne nesreće. Preporuča se korištenje Europskog izvješća o nesreći, koje ima jedinstven tekst na svim jezicima i ispisuje se u duplikatu. Europskim izvješćem o nesreći ni u kojem slučaju ne priznaje se krivnja, već isključivo služi za prikupljanje objektivnih podataka, te se stoga može slobodno potpisati.
  • ne potpisujte nikakve izjave ukoliko ne razumijete jezik kojim su pisane.

Ako je drugi sudionik skrivio prometnu nesreću, tada odštetni zahtjev ne možete podnijeti svom osiguratelju (osim ako imate kasko osiguranje), nego:

  • izravno osiguratelju štetnika u posjećenoj zemlji. Strani osiguratelj će procijeniti štetu na vašem vozilu, uručiti vam zapisnik o procjeni, te vas uputiti da izvršite popravak vozila. Ako ste odlučili popravak izvršiti u inozemstvu, od stranog osiguratelja zatražite garanciju da će iznos popravka doznačiti izravno radionici. Svoj odštetni zahtjev možete podnijeti tijekom boravka u inozemstvu, ali i nakon povratka u Hrvatsku.
  • ovlaštenom predstavniku inozemnog osiguratelja štetnika za rješavanje šteta u RH ukoliko je vozilo drugog sudionika koji je skrivio prometnu nesreću registrirano u nekoj od zemalja članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein, Norveška) ili Švicarskoj – što olakšava postupak ostvarivanja naknade štete, budući da imate i mogućnost podnošenja odštetnog zahtjeva na hrvatskom jeziku ovlaštenom predstavniku inozemnog osiguratelja štetnika u Hrvatskoj. U slučaju kada osiguratelj štetnika nije imenovao ovlaštenog predstavnika u RH, odštetni zahtjev možete podnijeti Uredu za naknadu pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Ako vam nije poznat osiguratelj štetnika, pomoć će vam pružiti Informacijski centar (također pri HUO), koji će informaciju o osiguratelju i njegovom ovlaštenom predstavniku u RH zatražiti putem Informacijskog centra zemlje registracije vozila štetnika.

Međutim, ako ste vi skrivili prometnu nesreću, tada prometnoj policiji ili drugom sudioniku prometne nesreće trebate dati duplikat svoje zelene karte. Za djelatnika policije koji obavlja očevid te za stranog sudionika prometne nesreće, valjana zelena karta predstavlja garanciju da imate zaključeno osiguranje od automobilske odgovornosti i da će odštetni zahtjev stranog sudionika biti riješen u skladu sa zakonima posjećene države. O prometnoj nesreći dužni ste odmah obavijestiti i svojeg osiguratelja u Hrvatskoj.

Za kraj, nakratko zamijenimo zamljopisne plohe i pogledajmo kakva je procedura ukoliko je prometnu nesreću skrivio vozač automobila s inozemnim registracijskim pločicama na području RH. Prema naputku HUO, od vozača tada treba zatražiti kopiju njegove zelene karte, a ukoliko je nema, pobrinuti se da izda njezinu fotokopiju (posebno je to važno ako se radi o vozilima s registracijskim pločicama iz zemalja koje nisu članice EU). Ako drugi sudionik prometne nesreće odbije dati osobne podatke, odnosno podatke o vozilu ili napusti mjesto prometne nesreće, preporučuje se obavijestiti policiju, koja će izaći na mjesto prometne nesreće.

Što se tiče odštete u slučaju sudara s vozilom inozemne registracijske oznake, prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, oštećena osoba svoj odštetni zahtjev podnosi Hrvatskom uredu za osiguranje. HUO je, međutim, ovlastio sve svoje članove koji se bave osiguranjem od automobilske odgovornosti da pod određenim uvjetima u njegovo ime obrađuju takve odštetne zahtjeve, pa svoj odštetni zahtjev možete podnijeti i bilo kojem društvu za osiguranje koje će zaprimiti vaš odštetni zahtjev ili vas uputiti na drugo društvo za osiguranje koje je temeljem međunarodnih sporazuma nadležno za rješavanje vašeg odštetnog zahtjeva. Ukoliko je strano vozilo imalo policu graničnog osiguranja izdanu od jednog od hrvatskih društava za osiguranje, vaš odštetni zahtjev podnosite tom društvu ili HUO-u, piše HAK.